Så stärker vi den personliga integriteten

Ingivare/svar till: Justitiedepartementet
Svar lämnat: 2017-11-06
Diarienummer: 10469-2017/1131