Skärpt kontroll av statliga myndigheters utkontraktering och överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet

Ingivare/svar till: Justitiedepartementet
Svar lämnat: 2017-10-30
Diarienummer: 10615-2017/1131