Tillhandahållande av tekniska sensorsystem

Ingivare/svar till: Justitiedepartementet
Svar lämnat: 2017-04-28
Diarienummer: 10137-2017/1131