Upphandlingsstödets framtid

Ingivare/svar till: Socialdepartementet
Svar lämnat: 2012-08-22
Diarienummer: 10193-2012/1162