Yttrande - Betänkande av förslag till ändring i krisberedskapsförordningen

Ingivare/svar till: Justitsiedepartementet, L4
Svar lämnat: 2019-10-31
Diarienummer: 2019-00725-1.0