Portalen för statsanställda

Portalen är vägen in till Statens servicecenters service för dig som är anställd på en myndighet som är kund till oss. I Portalen kan du söka efter information, ta del av nyheter, registrera och följa dina ärenden med mera.

Om du är anställd på en myndighet som är kund till oss har du automatiskt behörighet till Portalen, förutsatt att din myndighet har skickat in behörighetsuppgifter till Statens servicecenter.

Om du har problem att logga in, vänligen kontakta Statens servicecenters kundservice: inloggningsproblem@statenssc.se

Anmälan via telefon 0771-456 000, vardagar mellan klockan 9.00-16.00.

Är du tjänstledig och därmed inte har åtkomst till Portalen kan du mejla oss. När du kontaktar oss via e-post, vänligen uppge vilken myndighet som är din arbetsgivare. Du kan skicka in underlag via underlag@statenssc.se

Senast uppdaterad: 2019-12-09
Publicerad: 2018-03-07