Årsredovisning 2020

Året 2020 var ett framgångsrikt och händelserikt år i Statens servicecenters historia. Det var fyllt med spännande utmaningar och nya uppdrag.

För fjärde året i rad redovisade vi ett ekonomiskt överskott i verksamheten. Vi öppnade fyra nya servicekontor, vi införde Arbetsförmedlingens kundtorgstjänst på 81 servicekontor, vi fortsatte effektivisera de administrativa tjänsterna och fick höga betyg från kunderna.

Årsredovisning 2020

Vi summerar 2020 - årsredovisningen i korthet

För dig som snabbt vill ta del av våra resultat har vi tagit fram publikationen Statens service center - Vi summerar 2020. Publikationen är en lättillgänglig kortversion av årsredovisningen.

Året i siffror

  • 4 nya servicekontor.
  • Cirka 160 myndigheters löne- och/eller ekonomiadministration.
  • 1,3 miljoner löneutbetalningar till statsanställda vid myndigheter som köper vår lönetjänst.
  • 2,4 miljoner besökare. på våra servicekontor
  • 47 % av alla statsanställda täcktes in av våra tjänster till myndigheter.
  • 53 av 66 myndigheter som vi gör bokslut åt fick högsta betyg i Ekonomistyrningsverkets EA-värdering.
  • Närmare 420 000 kundfakturor hanterades. Drygt 400 000 var elektroniska.
  • 600 000 leverantörsfakturor hanterades åt myndigheter som köper vår ekonomitjänst.
  • 2,7 miljoner ärenden hanterades på servicekontoren.

Datum:
Diarienummer: 2021-00057-1.5

Senast uppdaterad: 2022-03-16
Publicerad: 2021-03-09