En gemensam statlig molntjänst för myndigheternas it-drift

Delrapport i regeringsuppdrag om samordning och omlokalisering av myndighetsfunktioner.

Datum:
Diarienummer: 10052-2016/1121

Senast uppdaterad: 2019-07-01
Publicerad: 2017-02-07