Uppdrag om förstärkt arbete mot segregation (Ju2022/01510)

Ingivare/svar till: Justitiedepartementet
Svar lämnat:
Diarienummer: Dnr 2022-00642-1.1

Senast uppdaterad: 2022-11-10
Publicerad: 2022-11-10