Betänkandet SOU 2024:1 Ett starkare skydd för offentliganställda mot våld, hot och trakasserier

Ingivare/svar till: Regeringskansliet
Svar lämnat:
Diarienummer: 2024-00286-1.5.1

Senast uppdaterad: 2024-03-27
Publicerad: 2024-03-27