En gemensam statlig molntjänst för myndigheternas it-drift

Delrapport i regeringsuppdrag om samordning och omlokalisering av myndighetsfunktioner.

Datum: 2017-02-07
Diarienummer: 10052-2016/1121