En förvaltning som håller ihop

Ingivare/svar till: Näringsdepartementet
Svar lämnat: 2015-12-14
Diarienummer: 10634-2015/1131