Ett minskat och förenklatuppgiftslämnande för företagen

Ingivare/svar till: Näringsdepartementet
Svar lämnat: 2014-03-11
Diarienummer: 10043-2014/1131