Myndighetsvärderingsfrågorna i EA-värderingen för år 2015

Ingivare/svar till: Ekonomistyrningsverket
Svar lämnat: 2015-08-25
Diarienummer: 10538-2015/1131