Avgifter och abonnemang

Från den första januari 2020 gäller dessa avgifter för Statens servicecenters tjänster. Avgiftsnivån står i relation till den resursåtgång som tjänsten ger upphov till.

Läs mer i vår avgiftsförteckning och ta del av information gällande månadsfakturering:

Mer om våra avgifter för 2020 (öppnas i nytt fönster).

Du kan även ladda ner Avgifter för Statens servicecenters tjänster 2020 som separat fil, (Pdf öppnas i nytt fönster).

Abonnemangsfakturering

Avstämningen av abonnemangsfaktureringen sker två gånger per år för alla myndigheter som är kunder till oss.

Avstämningen omfattar de volymer som varje månad faktureras med en tolftedel av beräknade årsvolymer via abonnemangsfaktura för löne- och ekonomitjänster.

Vi gör en avstämning den sista april och sista oktober. Under maj och juni samt november och december kommer de myndigheter som har större avvikelser att kontaktas.

Avstämning sista april

Från och med 2018 har delårsrapporteringen slopats, men krav för periodiseringar för myndigheter har skärpts. Avstämning görs per sista april som tidigare och för de myndigheter som avlämnade delårsrapport 2017 samt för mindre kunder.

Avstämningen omfattar de prognosticerade volymer som fakturerats med en tolftedel per månad under perioden 1 januari till och med 30 april.

Fakturerade volymer jämförs med verkligt utfall januari till april och prognosticerade volymer maj till och med december.

De kunder som har avvikelser som överstiger 100 000 kronor per tjänsteområde för perioden januari till juni kommer att kontaktas för en periodisering av avvikelsen.

Justering av volymer sker endast om avvikelsen mot prognos är stor och i dialog med kunden. Ingen debet- eller kreditfaktura skickas.

Avstämning sista oktober och slutfaktureringen

Den sista oktober sker ytterligare en avstämning av fakturerade volymer, vilken omfattar alla kunder. Vid detta tillfälle görs en jämförelse mellan fakturerade volymer och verkligt utfall januari till oktober samt prognosticerade volymer för november och december.

Efter avstämningen faktureras eller krediteras mellanskillnaderna per tjänsteområde som överstiger 10 000 kronor för året.

Avräkningsfakturan för året skickas i slutet av december. Eventuella avvikelser mellan prognosticerade volymer för november och december och verkligt utfall regleras inte utan dessa volymer justeras vid behov från och med januari.

Schema över abonnemangsfaktureringen.

Schema över abonnemangsfaktureringen.

Kontakt

Om du har frågor kring faktureringsrutinen är du välkommen att vända dig till din kontaktperson på Statens servicecenter.

Kontakta kundansvarig

Senast uppdaterad: 2020-01-07
Publicerad: 2018-02-13