Vår verksamhet i siffror

Våra tjänster inom statlig administration anlitas av en stor del av Sveriges myndigheter. Här är ett axplock av siffror från 2022.

  • Vi hanterade löne- och/eller ekonomi­administrationen för cirka 166 myndigheter i Sverige.
  • Våra tjänster till myndigheter täckte in drygt 47 procent av alla statsanställda
  • Vi hanterade över 790 000 leverantörsfakturor åt myndigheter som köper vår ekonomitjänst.
  • Vi utförde 100 konsultuppdrag åt 60 myndigheter.
  • Sammanlagt utförde vi cirka 1,45 miljoner löneutbetalningar till statsanställda vid myndigheter som köper vår lönetjänst.
  • Vi gjorde 75 bokslut åt andra myndigheter.
  • Cirka 473 000 kundfakturor hanterades. Majoriteten var elektroniska.
Senast uppdaterad: 2023-11-20
Publicerad: 2023-11-20