Avgifter

Statens servicecenters avgifter är satta för att täcka kostnader för levererade tjänster och för att bidra till ökad effektivitet genom att styra mot standard- och digitala lösningar.

Avgifterna består av en grundavgift för att vara ansluten till någon av Statens servicecenters tjänster och är sedan uppdelade per erbjuden tjänst. Grundavgiften täcker kostnader för bland annat ekonomi- och lönesystem, kundservice och systemintegrationsplattformar.

Här kan du ladda ner vår samlade avgiftsförteckning som pdf:

Avgifter för Statens servicecenters tjänster 2024 , 180 kB.

Kontakt

Om du har frågor kring faktureringsrutinen är du välkommen att vända dig till din kontaktperson på Statens servicecenter.

Kontakta kundansvarig

Senast uppdaterad: 2023-12-08
Publicerad: 2018-02-13