Kom igång

Statens servicecenter har en gedigen erfarenhet av att välkomna och ta emot myndigheter. Vi har en strukturerad anslutningsprocess som underlättar såväl förberedelser för blivande kunder som genomförande av anslutningen.

Anslutningsprocess

Anslutningsprocessen till Statens servicecenter består av fem faser: Dialog, förstudie, införande, driftsättning och stabiliering. Under processen tecknas överenskommelser vid två tillfällen.

De fem stegen vi arbetar efter: Dialog, förstudie, införande, driftsätta och stabilisera

Dialog

I dialogfasen kartläggs kundens volymer inom de tjänster som är aktuella att köpa av oss. Tidsplan och arbetsformer för anslutningen fastställs därefter. Dialogfasen avslutas genom att en överenskommelse om anslutning till Statens servicecenters tjänster undertecknas.

Förstudie

Under förstudien görs en mer detaljerad processgenomgång för olika tjänster och en GAP-analys tas fram. Det sker även en genomgång av systemlösningar och integrationer och eventuella tilläggstjänster identifieras. Förstudien ger en estimerad tidplan och kostnadsuppskattning samt avrop med systemleverantör. Förstudien avslutas med att tecknade av överenskommelse om tjänsteleverans.

Införande

Under införandefasen sker anpassningar av olika verksamhets- och IT-processer hos kunden. Medarbetare får insyn i det nya system och ändrade arbetssätt. Planer för driftssättning och kommunikation tas fram. Uppsättning av tjänsternas olika delar sker.

Driftsätta

I driftsättningsfasen startar leveranserna från Statens servicecenter under noggrann uppföljning och kontroll. Leveranserna sker enligt de servicenivåer parterna har kommit överens om.

Stabilisera

Under stabiliseringsfasen sker eventuella justeringar av leveranserna innan slutlig överlämning sker till kundens och Statens servicecenters förvaltningsorganisation.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om vårt tjänstutbud, få ytterligare information om vad som passar din myndighet, eller komma igång med någon av våra tjänster?

Skicka ett mejl till malin.olofsson@statenssc.se till så hör vi av oss inom kort.

Senast uppdaterad: 2023-11-20
Publicerad: 2023-11-20