Avgifter

Från den första januari 2021 gäller dessa avgifter för Statens servicecenters tjänster. Avgiftsnivån står i relation till den resursåtgång som tjänsten ger upphov till.

Genom att Statens servicecenter fortsätter att effektivisera verksamheten kan vi hålla samma avgifter under år 2021 som för 2020. Sänkningen som gjordes under juli 2020 av grundavgiften för lönesystem inom vår lönetjänst kvarstår.

Läs mer i vår avgiftsförteckning för år 2021

Läs mer i vår avgiftsförteckning och ta del av information gällande månadsfakturering under rubriken "Avgifter för 2021" som är till höger i menyvalet.

Du kan även ladda ner Avgifter för Statens servicecenters tjänster 2021 som separat fil, (PDF, öppnas i nytt fönster).

Kontakt

Om du har frågor kring faktureringsrutinen är du välkommen att vända dig till din kontaktperson på Statens servicecenter.

Kontakta kundansvarig

Senast uppdaterad: 2020-12-15
Publicerad: 2018-02-13