Värdegrund

Utöver den statliga värdegrunden som gäller alla statligt anställda har Statens servicecenters chefer och medarbetare tagit fram tre värdeord som specifikt gäller Staten servicecenter.

Statens servicecenters värdeord

Värdegrundsorden i en pusselcirkel.

Leveranssäkra

Leveranssäkra är värdeordet som beskriver vår kundorientering, det vill säga det vi vill åstadkomma i relation till myndigheter som är kunder till oss. Våra kunder förväntar sig att vi är leveranssäkra och håller vad vi lovar. Detta arbetar vi för att uppnå varje dag.

Effektiva

Effektiva är värdeordet som beskriver vad Statens servicecenter vill åstadkomma. Att vi är effektiva och arbetar smart är en del av vårt uppdrag. Dessutom ingår värdeordet i principen om effektivitet och service i den gemensamma värdegrunden för alla statsanställda.

Engagerade

Engagemang är en nödvändig förutsättning för att vi ska vara leveranssäkra och effektiva. Utan ett engagemang för vår verksamhet och för våra kunder utvecklas vi inte i önskad riktning.

Gemensam värdegrund
för alla statsanställda

Den gemensamma värdegrunden för alla statsanställda bygger på sex principer, vilka är:

  • demokrati
  • legalitet
  • objektivitet, saklighet och likabehandling
  • fri åsiktsbildning
  • respekt
  • effektivitet och service.

Mer om den statliga värdegrunden

Om Statens servicecenter
Senast uppdaterad: 2019-09-24
Publicerad: 2018-02-20