Värdegrund

Vi värnar om den statliga värdegrunden som är gemensam för alla statsanställda. Det betyder att vi följer den statliga värdegrundens principer för att leva upp till god förvaltning som är demokratisk, rättsäker, fri från korruption och effektiv.

Den statliga värdegrundens principer

 

Den gemensamma värdegrunden för alla statsanställda bygger på sex principer:

  • demokrati
  • legalitet
  • objektivitet, saklighet och likabehandling
  • fri åsiktsbildning
  • respekt
  • effektivitet och service.

Mer om den statliga värdegrunden

Om Statens servicecenter
Senast uppdaterad: 2023-12-07
Publicerad: 2018-02-20