Organisation

Statens servicecenter leds av en styrelse som utses av regeringen. Generaldirektör Åsa Lindh ingår i styrelsen och ansvarar för den löpande verksamheten på myndigheten.

På Statens servicecenter arbetar drygt 1600 anställda. Verksamheten är organiserad i verksamhetsområden, avdelningar och enheter.

Organisationsschema för Statens servicecenter.Förstora bilden

Organisationsschema för Statens servicecenter

Verksamhetsområde myndighetsservice

Verksamhetsområde myndighetsservice levererar administrativa tjänster och konsultstöd inom ekonomi, lön och HR till andra statliga myndigheter. Våra administrativa kontor finns i Gävle (huvudkontor), Eskilstuna, Göteborg, Lund, Norrköping, Sollefteå, Stockholm och Östersund.

Verksamhetsområde medborgarservice

Verksamhetsområde medborgarservice ansvarar för de lokala statliga servicekontoren som finns över hela landet. På servicekontoren får privatpersoner och företagare vägledning i ärenden hos Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Verksamhetsområde IT och utveckling

Verksamhetsområde IT och utveckling ansvarar för att förvalta och utveckla myndighetens IT-miljö, leverera högkvalitativa och flexibla IT-tjänster till verksamheten.

Verksamhetsområde styrning och verksamhetsstöd

Verksamhetsområde styrning och verksamhetsstöd samlar myndighetens interna stöd- och ledningsfunktioner för ekonomi, fastighet, HR, kommunikation, juridik och säkerhet.

Om Statens servicecenter
Senast uppdaterad: 2023-04-19
Publicerad: 2018-02-15