Om Statens servicecenter

Statens servicecenter ska bidra till en effektiv och tillgänglig statsförvaltning. Vi levererar administrativa tjänster till andra myndigheter samt ger information och vägledning i myndighetstjänster till privatpersoner och företag på våra servicekontor över hela landet.

Vår verksamhet inom lönehantering, HR och ekonomi ska effektivisera statens administration. Genom att arbeta tillsammans med andra myndigheter kan vi samordna de övergripande administrativa tjänstebehoven och leverera tjänster som skapar volymfördelar och kostnadseffektivitet inom den svenska statsförvaltningen.

På våra servicekontor ger vi vägledning och service till privatpersoner och företagare i tjänster från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

förstasidan på digitala versionen av Vi summerar 2021.

Snabba fakta om Statens servicecenter

  • Vi är en statlig myndighet under Finansdepartementet.
  • Myndigheten bildades den 1 juni 2012.
  • Vi sköter administration åt cirka 165 statliga myndigheter med fokus på administrativa tjänster och konsultstöd inom ekonomi, lön och HR.
  • Våra tjänster till myndigheter täcker in 47 procent av alla statsanställda.
  • På våra servicekontor erbjuder vi unik kompetens och vägledning till privatpersoner och företag i myndigheters e-tjänster.
  • Under 2022 tog våra servicekontor emot 2,6 miljoner besökare.
  • Under 2022 fick vi 129 servicekontor över hela landet.
  • En stor del av vårt arbete på servicekontoren handlar om att hjälpa besökarna att använda e-tjänster från våra samverkansmyndigheter.
Om Statens servicecenter
Senast uppdaterad: 2023-11-13
Publicerad: 2016-09-05