Om Statens servicecenter

Statens servicecenter ska bidra till en effektiv och tillgänglig statsförvaltning. Vi levererar administrativa tjänster till andra myndigheter samt ger information och vägledning i myndighetstjänster till privatpersoner och företag på 116 servicekontor över hela landet.

Vår verksamhet inom lönehantering, HR och ekonomi ska effektivisera statens administration. Genom att arbeta tillsammans med andra myndigheter kan vi samordna de övergripande administrativa tjänstebehoven och leverera tjänster som skapar volymfördelar och kostnadseffektivitet inom den svenska statsförvaltningen.

Vi ger även service och vägledning till medborgare och företagare i tjänster från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Våra servicekontor finns i hela landet från Kiruna i norr till Trelleborg i söder och servicekontoren blir fler. Arbetsförmedlingens kundtorgstjänst kommer under 2021 finnas på samtliga servicekontor. Vi provar även samarbetsformer med kommuner för att erbjuda medborgare en samlad plats för kommunal och statlig service. 

Några snabba fakta om Statens servicecenter

  • Vi är en statlig myndighet under Finansdepartementet.

  • Myndigheten bildades den 1 juni 2012.

  • Vi sköter administration åt cirka 160 statliga myndigheter med fokus på administrativa tjänster och konsultstöd inom ekonomi, lön och HR. Bland dessa myndigheter finns bland annat Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Försäkringskassan, Göteborgs universitet, Försvarets materielverk, Kronofogden, Lantmäteriet, Pensionsmyndigheten, ESF-rådet, Rekryteringsmyndigheten och länsstyrelserna.
  • Våra tjänster till myndigheter täcker in 47 procent av alla statsanställda.
  • Vi har en samlad expertis inom våra kompetensområden och kan hjälpa myndigheter att fokusera på sin kärnverksamhet och möta ökande krav på effektivitet och kvalitet.
  • Vi har en unik kompetens på våra servicekontor där vi vägleder och ger information till privatpersoner och företag i flera myndighetstjänster.
  • Under 2020 tog våra servicekontor emot 2,4 miljoner besökare. Under 2021 ska vi ha totalt 120 servicekontor i hela landet.

  • En stor del av vårt arbete på servicekontoren handlar om att hjälpa besökarna att använda e-tjänster från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.
Senast uppdaterad: 2021-03-09
Publicerad: 2016-09-05
Om Statens servicecenter