Om Statens servicecenter

Statens servicecenter ska bidra till en effektiv och tillgänglig statsförvaltning. Vi levererar administrativa tjänster till andra myndigheter samt ger information och vägledning i myndighetstjänster till privatpersoner och företag på 117 servicekontor över hela landet.

Vår verksamhet inom lönehantering, HR och ekonomi ska effektivisera statens administration. Genom att arbeta tillsammans med andra myndigheter kan vi samordna de övergripande administrativa tjänstebehoven och leverera tjänster som skapar volymfördelar och kostnadseffektivitet inom den svenska statsförvaltningen.

Vi ger även service och vägledning till medborgare och företagare i tjänster från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Våra servicekontor finns i hela landet från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Arbetsförmedlingens kundtorgstjänst kommer under 2020 finnas på närmare ett 70-tal av våra servicekontor för att under 2021 finnas på samtliga.

Några snabba fakta om Statens servicecenter

  • Vi är en statlig myndighet under Finansdepartementet.

  • Myndigheten bildades den 1 juni 2012.

  • Vi sköter administration åt cirka 160 statliga myndigheter med fokus på administrativa tjänster och konsultstöd inom ekonomi, lön och HR. Bland dessa myndigheter finns bland annat Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Försäkringskassan, Göteborgs universitet, Försvarets materielverk, Kronofogden, Lantmäteriet, Pensionsmyndigheten, ESF-rådet, Rekryteringsmyndigheten och länsstyrelserna.

  • Våra tjänster till myndigheter omfattar drygt 40 procent av staten, mätt i antalet anställda.

  • Vi har en samlad expertis inom våra kompetensområden och kan hjälpa myndigheter att fokusera på sin kärnverksamhet och möta ökande krav på effektivitet och kvalitet. Vi har även en unik kompetens på våra servicekontor där vi vägleder och ger information i flera myndighetstjänster.

  • På servicekontoren samverkar vi med Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten för att på ett och samma kontor kunna erbjuda service och hjälp i olika frågor. Under 2020 kommer Arbetsförmedlingens kundtorgstjänst finnas på cirka 70 servicekontor för att under 2021 finnas på samtliga servicekontor. 2019 hade servicekontoren cirka 3 miljoner besök.
  • Myndigheten har cirka 1400 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Gävle. 
Senast uppdaterad: 2020-06-08
Publicerad: 2016-09-05
Om Statens servicecenter