Om Statens servicecenter

Statens servicecenter ska bidra till en effektiv och tillgänglig statsförvaltning. Vi levererar administrativa tjänster till andra myndigheter och även lokal statlig service till privatpersoner och företag på 113 servicekontor över hela landet.

Vår verksamhet inom lönehantering, HR och ekonomi ska effektivisera statens administration. Genom att arbeta tillsammans med andra myndigheter kan vi samordna de övergripande behoven och skapa volymfördelar och kostnadseffektivitet inom den svenska statsförvaltningen.

Från och med den 1 juni 2019 driver vi de statliga servicekontoren dit privatpersoner och företagare kan vända sig för att få  information och service kring tjänster från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten eller Skatteverket.


Några snabba fakta om Statens servicecenter

  • Är en statlig myndighet under Finansdepartementet.

  • Myndigheten bildades den 1 juni 2012.

  • Vi sköter administration åt cirka 160 statliga myndigheter med fokus på administrativa tjänster och konsultstöd inom ekonomi, lön och HR. Bland dessa myndigheter finns bland annat Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Försäkringskassan, Göteborgs universitet, Försvarets materielverk, Kronofogden, Lantmäteriet, Pensionsmyndigheten, ESF-rådet, Rekryteringsmyndigheten och länsstyrelserna.

  • Våra tjänster till myndigheter omfattar drygt 40 procent av staten, mätt i antalet anställda.

  • Vi har en samlad expertis inom våra kompetensområden och kan hjälpa myndigheter att fokusera på sin kärnverksamhet och möta ökande krav på effektivitet och kvalitet.

  • Från om med 1 juni 2019 ansvarar vi för landets alla servicekontor där privatpersoner eller företagare kan få lokal statlig service. Vi har 113 servicekontor från Trelleborg i söder till Kiruna i norr med cirka 800 servicehandläggare.

  • På servicekontoren samverkar vi med Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten för att på ett och samma kontor kunna erbjuda service och hjälp i olika frågor.

  • Myndigheten har cirka 1400 medarbetare.
Senast uppdaterad: 2019-10-01
Publicerad: 2016-09-05
Om Statens servicecenter