Fakturor till oss

Här hittar du information om fakturor till Statens servicecenter.

Betalningsvillkor

Det är 30 dagars förfallotid på alla leverantörsfakturor till Statens servicecenter.

Information till leverantörer

Vi tar emot fakturor via fakturaväxel, leverantörsportal eller via vår inskanningscentral. I första hand vill vi ta emot din faktura digitalt.

De uppgifter som alltid ska finnas med på fakturor som skickas till Statens servicecenter är

 • referensperson
 • korrekt fakturaadress
 • leverantörens fullständiga namn och adress
 • leverantörens plusgiro eller bankgiro
 • fakturanummer
 • förfallodatum
 • leveransdatum
 • varumängd eller tjänstens omfattning
 • leverantörens momsregistreringsnummer
 • momsbelopp
 • momssats
 • totalt fakturabelopp
 • kreditfaktura ska hänvisa till debetfaktura.

Elektroniska fakturor

Här följer på vilka olika sätt vi kan ta emot Svefakturor från leverantören.

Via PEPPOL

I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via Peppol BIS Billing 3.0 .

Adress i PEPPOL: 0007: 2021006453

Mer information om PEPPOL finns på DIGG:s webbplats.

Mer om PEPPOL

Pappersfakturor

Om du som leverantör inte har möjlighet att använda fakturaväxel ska fakturan skickas till vår inskanningscentral enligt följande adress:

Statens servicecenter
FE 7807
831 90 Östersund

Ofullständiga fakturor

Fakturor som är ofullständiga eller är felaktiga returneras till leverantören.

Organisationsnummer

202100-6453

Bankgironummer

860-8572

Visma Proceedos leverantörsportal

Som kund eller samarbetspartner till Statens servicecenter kan vi bjuda in er till Visma Proceedos leverantörsportal, den är kostnadsfri för leverantör att använda. Om ni önskar att bli inbjuden till Visma Proceedos leverantörsportal tar ni kontakt med er kontaktperson hos oss på Statens servicecenter så får ni en inbjudan inom kort.

Om Statens servicecenter
Senast uppdaterad: 2022-05-09
Publicerad: 2018-02-15