För leverantörer

Statens servicecenter upphandlar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) via systemstödet Kommers, där aktuella upphandlingar samt eventuella förhandsannonser publiceras.

Som anbudsgivare är det viktigt att du läser igenom aktuellt förfrågningsunderlag och i god tid ställer eventuella frågor om upphandlingen via Kommers. Frågor om hur Kommers fungerar, registrering med mera hittar du via leverantörsportalen Kommers:

Leverantörsportal Kommers

Regler och processer för upphandling

På Upphandlingsmyndighetens webbplats kan du läsa om vilka regler som gäller för offentlig upphandling samt hur processen för upphandlingar går till.

Regler för upphandling - Upphandlingsmyndighetens webbplats

Pågående upphandlingar

För närvarande inga aktuella upphandlingar

Om Statens servicecenter
Senast uppdaterad: 2023-09-05
Publicerad: 2018-02-22