För leverantörer

Statens servicecenter upphandlar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) via systemstödet Kommers, där aktuella upphandlingar samt eventuella förhandsannonser publiceras.

Som anbudsgivare är det viktigt att du läser igenom aktuellt förfrågningsunderlag och i god tid ställer eventuella frågor om upphandlingen via Kommers. Frågor om hur Kommers fungerar, registrering med mera hittar du här:

Leverantörsportal Kommers

Regler och processer för upphandling

På Upphandlingsmyndighetens webbplats kan du läsa om vilka regler som gäller för offentlig upphandling samt hur processen för upphandlingar går till.

Regler för upphandling (Upphandlingsmyndigheten)

Pågående upphandlingar

Informationsarkitekturresurser

2022-00999-2.3.1  - Sista anbudsdag 2022-08-24

För att bygga upp, etablera samt även säkerställa att arbetet inom planerade projekt kan fortsätta har Statens servicecenter ett behov av att upphandla konsultstöd med särskild erfarenhet och kompetens för att utföra arbete relaterat till utveckling och förvaltning av verksamhetsarkitekturer. Konsultstödets primära fokus förväntas vara att leda, ge stöd och rådgivning samt utbilda Statens servicecenters personal vid beskrivning av Statens servicecenters verksamhet ur ett informationsperspektiv. Men även agera stöd till beskrivning av IT-miljön i relevanta delar samt stöd till konfiguration av EA-verktyg. Konsulterna förväntas även kunna utgöra ett stöd vid val av och utformning av principer och metod för arkitekturarbetet, språk och ramverk samt klassificerings- och abstraktionsnivåer.

Om Statens servicecenter
Senast uppdaterad: 2022-02-02
Publicerad: 2018-02-22