För leverantörer

Statens servicecenter upphandlar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) via systemstödet E-avrop, där aktuella upphandlingar samt eventuella förhandsannonser publiceras.

Som anbudsgivare är det viktigt att du läser igenom aktuellt förfrågningsunderlag och i god tid ställer eventuella frågor om upphandlingen via systemstödet E-avrop. Frågor om hur E-avrop fungerar, registrering med mera ställs direkt till E-avrop.

Besök E-avrop

Regler och processer för upphandling

På Upphandlingsmyndighetens webbplats kan du läsa om vilka regler som gäller för offentlig upphandling samt hur processen för upphandlingar går till.

Regler för upphandling (Upphandlingsmyndigheten)

Pågående upphandlingar

Om Statens servicecenter
Senast uppdaterad: 2021-07-19
Publicerad: 2018-02-22