Våra tjänster

Statens servicecenter erbjuder och utför administrativa tjänster åt landets myndigheter inom HR,  ekonomi och lön. Vi tillhandahåller även system- och driftservicelösningar.

Genom standardiserade processer och rutiner, stora volymer och centralt upphandlade systemlösningar kan effektivitet och stora besparingar för statsförvaltningen uppnås.

Som kund till Statens servicecenter får du tillgång till våra gemensamma bastjänster, vilka är

  • kundservice
  • internkontroll, kvalitetssäkring och ständig utveckling och förbättring av tjänsterna.

Bas-, tilläggs- och specialtjänster

Våra tjänster är indelade i bastjänster som är lika för alla kunder. Vi erbjuder även tilläggs- respektive specialtjänster samt konsulttjänster som utformas efter behov.

Utveckling i dialog

Våra tjänster utvecklas i dialog med myndigheter och företag för att säkerställa relevans och stordriftsfördelar för hela statsförvaltningen.

Systemstöd

Som kund får du tillgång till produktionssystemen vi använder för vår tjänsteleverans.

Samverkan med kunder

Tillsammans med våra kunder arbetar vi efter en fastställd modell för att säkerställa en god samverkan.

Mer om Samverkansmodellen (PDF, öppnas i nytt fönster)

Avgift

Som kund betalar du en avgift som baseras på de tjänster du köper. Avgiften bestäms årligen och följs upp löpande så att rätt avgift debiteras i förhållande till aktuella volymer.

Senast uppdaterad: 2019-09-23
Publicerad: 2016-09-05
Myndighetstjänster