Lön standardtjänst

Vi erbjuder två olika lönetjänster, med antingen systemstöden Heroma eller Primula.

Heroma

Heroma är ett komplett integrerat löne- och HR-system upphandlat med ett säkerhetsskyddsavtal i botten.

I tjänsten ingår

 • Systemadministration
 • Löneadministration
 • ​Egenrapportering för anställda
 • Rapporter, statistik och utdata
 • Lönerevision
 • Flexahantering

Tilläggstjänster

 • Tid och projekt
 • Schema och bemanningsplanering
 • Rekrytering
 • Rehab
 • Kompetens
 • Utbildning

Mer om tjänsten

 • Vi hanterar hela systemet från utveckling till förvaltning och administration.
 • Dokumentarkiv för information som inte är känslig.
 • Fungerar som masterdata och grund för andra system.
 • Attest- och behörighetsadministration av standardroller och flöden.
 • Mallar för utskrift av exempelvis anställningsbevis.

——————————————————————————————————————————

Primula

Primula är ett personal- och löneadministrativt system för egenrapportering.

I tjänsten ingår

 • Systemadministration
 • Löneadministration
 • ​Egenrapportering för anställda
 • Rapporter, statistik och utdata
 • Lönerevision
 • Flexhantering

Tilläggstjänster

 • Reachmee för rekrytering
 • Besched för schemaläggning

Mer om tjänsten

 • Standardformulär för exempelvis anställningar och lönepåverkande händelser.
 • Attest- och behörighetsadministration av standardroller och flöden.
 • Mallar för utskrift av exempelvis anställningsbevis.
 • Årsrutiner och semesteromställning.
 • Systemuppdateringar och generella användarhandledningar.

——————————————————————————————————————————

Kundservice

Kundservice ingår i alla våra tjänster, rutinerade handläggare hjälper er via vår kundwebb Portalen eller via telefon.Vi:

 • guidar vid korrigeringar av lönepåverkande uppgifter.
 • besvarar frågor och ärenden som omfattas av tjänsten.
 • hanterar oplanerade störningar i tjänsten.
 • hjälper till och förklarar avdrag och tillägg som finns på lönespecifikationen och lönerelaterade händelser
 • 95 procent av enklare ärenden ska besvaras inom 4 arbetstimmar.
 • 85 procent av ärenden som kräver utredning ska besvaras inom 16 arbetstimmar.
Senast uppdaterad: 2023-11-20
Publicerad: 2021-09-07