Styrelse

Ledamöter i Statens servicecenters styrelse:

Christina Lindenius
Styrelseordförande

Charlotta Gustafsson
Ledamot

Eva Hagwall
Ledamot

Gunnar Karlson
Ledamot

Martin Valfridsson
Ledamot

Johan von Knorring
Ledamot

Åsa Lindh
Generaldirektör

Om Statens servicecenter
Senast uppdaterad: 2022-06-01
Publicerad: 2018-02-15