Ledningsgrupp

Medlemmar i Statens servicecenters ledningsgrupp:

Thomas Pålsson

Åsa Lindh
Generaldirektör

Paul Larsson

Paul Larsson
Verksamhetsområdeschef medborgarservice

Hans Tynelius

Hans Tynelius
Verksamhetsområdeschef myndighetsservice

Foto tillkommer

Beatrice Molin
HR-direktör

Gunilla Tosteby

Gunilla Tosteby
Verksamhetsområdeschef styrning och verksamhetsstöd

Johan Göthberg

Jenny Jernberg
Verksamhetsområdeschef IT och utveckling

Lars Grundström

Lars Grundström
Säkerhetschef

Om Statens servicecenter
Senast uppdaterad: 2023-04-28
Publicerad: 2018-02-15