Organisation

Statens servicecenter är en statlig myndighet under Finansdepartementet och är en styrelsemyndighet.

Det dagliga arbetet på Statens servicecenter leds av generaldirektör Thomas Pålsson som tillträdde den 20 maj 2013.

Vår verksamhet är organiserad i två divisioner, medborgarservice och myndighetsservice, med gemensamma stödfunktioner. Internrevisionsfunktionen rapporterar direkt till styrelsen.

Vi har 117 servicekontor från Trelleborg i söder till Kiruna i norr där vi samverkar med Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten för att ge lokal statlig service. Stegvis under 2020 kommer också Arbetsförmedlingens kundtorgstjänst att introduceras på servicekontoren. Medarbetarna på servicekontoren ingår i divison medborgarservice.

Vi har också flera administrativa kontor där vi främst arbetar med att utföra administrativa tjänster åt myndigheter. Dessa kontor finns i Gävle (huvudkontor), Eskilstuna, Göteborg, Lund, Norrköping, Stockholm och Östersund. De flesta av medarbetarna på de administrativa kontoren ingår i division myndighetsservice.

Organisationsbild över Statens servicecenter.

Organisationsbild.

Senast uppdaterad: 2020-06-09
Publicerad: 2018-02-15