Ledningsgrupp

Medlemmar i Statens servicecenters ledningsgrupp:

Thomas Pålsson

Thomas Pålsson
Generaldirektör

Biografi

Marie Holmberg

Marie Holmberg
Stabschef och ställföreträdande generaldirektör

Paul Larsson

Paul Larsson
Divisionschef medborgarservice

Hans Tynelius

Hans Tynelius
Divisionschef myndighetsservice

Gustaf Johnssén

Gustaf Johnssén
Rättschef

Foto tillkommer

Beatrice Bergström Molin
HR-direktör

Jonas Wärn

Jonas Wärn
Ekonomidirektör

Johan Göthberg

Johan Göthberg
IT-chef

Robert Gallusson

Robert Gallusson
Kommunikationschef

Foto tillkommer

Lars Grundström
Säkerhetschef

Carina Larsson

Carina Larsson
GD-assistent

Senast uppdaterad: 2021-01-13
Publicerad: 2018-02-15
Om Statens servicecenter