Företag

Statens servicecenter ansvarar för landets alla servicekontor där du som privatperson eller företagare kan få lokal statlig service. Vi har idag 113 servicekontor från Trelleborg i söder till Kiruna i norr med cirka 800 servicehandläggare.

113 servicekontor över hela landet.

På servicekontoren samverkar vi med Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten för att på ett och samma kontor kunna erbjuda dig hjälp med olika frågor.  Det innebär att varje servicehandläggare kan hjälpa till med både skatte-, socialförsäkrings- och pensionsärenden. Vi har också ett samarbete med Arbetsförmedlingen vilket innebär att vi i dag på sex orter i landet träffar arbetsökanden för att vägledning och information i Arbetsförmedlingens digitala tjänster.

På våra servicekontor kan du bland annat få allmän vägledning och råd, hjälp med blanketter och ansökningar, information om pågående ärenden och hjälp att boka möten med handläggare i specifika ärenden. På vissa servicekontor erbjuds i dag även möjlighet att ansöka om Id-kort.

Servicekontoren tjänster är efterfrågade och kontoren har närmare tre miljoner besök årligen.

Hitta till ditt närmaste servicekontor

Arbetsförmedlingens logotyp

På nedan servicekontor ger vi vägledning och information i Arbetsförmedlingens tjänster.

Hässleholm
Motala
Skellefteå
Strömstad
Söderhamn
Växjö

 

Samlad statlig lokal service

2018 gav regeringen Statens servicecenter uppdraget att ansvara för en samlad organisation för att ge statlig lokal service till medborgare och företag i hela landet. Från och med 1 juni 2019 har Statens servicecenter ansvaret för 113 servicekontor som snart kommer att bli fler.

Senast uppdaterad: 2019-09-23
Publicerad: 2019-05-31