Företag

Statens servicecenter ansvarar för landets alla servicekontor där du som privatperson eller företagare kan få lokal statlig service. Vi har idag 113 servicekontor från Trelleborg i söder till Kiruna i norr med cirka 800 servicehandläggare.

113 servicekontor över hela landet.

På servicekontoren samverkar vi med Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten för att på ett och samma kontor kunna erbjuda dig hjälp med olika frågor.

Det innebär att varje servicehandläggare kan hjälpa till med både skatte-, socialförsäkrings- och pensionsärenden.

På våra servicekontor kan du bland annat få allmän vägledning och råd, hjälp med blanketter och ansökningar, information om pågående ärenden och hjälp att boka möten med handläggare i specifika ärenden. På vissa servicekontor erbjuds i dag även möjlighet att ansöka om Id-kort.

Servicekontoren tjänster är efterfrågade och kontoren har närmare fyra miljoner besök årligen.

Samlad statlig lokal service

2018 gav regeringen Statens servicecenter uppdraget att ansvara för en samlad organisation för att ge statlig lokal service till medborgare och företag i hela landet. Från och med 1 juni 2019 har Statens servicecenter ansvaret för 113 servicekontor som snart kommer att bli fler.

Läs mer om vägen till en samlad statlig lokal  service

Senast uppdaterad: 2019-09-23
Publicerad: 2019-05-31