Möt våra medarbetare

Vi är experter inom administration och service och bidrar på olika sätt till att göra staten mer effektiv och tillgänglig. Tre medarbetare från olika delar av verksamheten berättar nedan om hur de bidrar till samhällsnyttan och varför de har valt att jobba på Statens servicecenter.

Linda Magnusson, förvaltningsledare
Linda Magnusson, förvaltningsledare

Linda Magnusson arbetar som förvaltningsledare för stödjande it-tjänster inom området säkerhet och behörighet, i Östersund.

— Enkelt uttryckt jobbar jag med att förbättra och förenkla de it-tjänster som vi förvaltar. Det kan bland annat handla om funktionalitet, arbetssätt och arbetsflöden. Mycket av mitt arbete handlar om planering och prioritering av pågående och kommande aktiviteter kopplade till myndighetens mål.

Utöver min roll som förvaltningsledare är jag också processledare för processen ”Tilldela och följa upp behörighet”. Den har i syfte tydliggöra hur Statens servicecenter, på ett effektivt och enhetlig sätt säkra att hanteringen av behörigheter och användare följer styrande dokument.

Hur är det att jobba på Statens servicecenter?

—Att bidra till en effektiv statsförvaltning, är både roligt och givande. Förutom samhällsnyttan är jobbet väldigt varierande. Ena dagen är det fokus på budget och verksamhetsplanering och nästa dag fördjupar vi oss i ett problem och försöker hitta de bästa lösningarna, säger Linda Magnusson.

Karar, servicehandläggare
Karar, servicehandläggare

Karar Al-Shoocha arbetar som service­handläggare på servicekontoret i Kristianstad.

— Som servicehandläggare stöttar jag privatpersoner med statliga ärenden och frågor. Varje ärende börjar med att jag tar emot besökare och ställer frågor för att försöka få en bild om hur jag kan hjälpa till på bästa sätt.

Den vanligaste anledningen till att besöka ett servicekontor är att få hjälp med e-tjänster, som Bank-ID eller annan typ av e-legitimation. Men det kan också handla om skattefrågor, föräldrapenning eller om Arbetsförmedlingens tjänster.

Beskriv hur det är att jobba på ett servicekontor?

— Jag uppskattar verkligen mötet med alla människor och att varje ärende är unikt på sitt sätt. Trots att samhället har blivit väldigt tekniskt och man kan göra det mesta hemifrån upplever vi dagligen att våra besökare uppskattar det personliga mötet. Att ses öga mot öga är oslagbart, säger Karar Al-Shoocha.

Naima Rydén, verksjurist
Naima Rydén, verksjurist

Naima Rydén arbetar som verksjurist i Gävle och har dataskyddsfrågor och säkerhetsjuridik på sitt bord.

— Jag stöttar verksamheten med att identifiera och hantera olika typer av juridiska frågor. Jag har precis avslutat ett projekt där vi infört elektroniska underskrifter för vissa handlingar på myndigheten.

Vad är det bästa med att jobba på Statens servicecenter?

— Vårt jobb inom rättsavdelningen gör skillnad. Ju tidigare vi jurister blir involverade i frågor som rör verksamhetsutveckling desto bättre blir förutsättningarna att göra rätt från början.

Beskriv hur en av dina arbetsdagar kan se ut!

— De ser väldigt olika ut och jag uppskattar verkligen omväxlingen i mitt arbete. Som verksjurist samarbetar jag ofta med andra verksamheter inom myndigheten, vilket jag uppskattar och lär mig mycket av, säger Naima Rydén.

Senast uppdaterad: 2024-03-07
Publicerad: 2018-02-15