Det här erbjuder vi

Vi vill vara en attraktiv arbetsplats där vi tillsammans gör nytta för medborgare och myndigheter. Vi arbetar tillitsbaserat och stimuleras till engagemang, lärande och utveckling.

Jobba hos oss

Kompetensutveckling

Som arbetsgivare är vi måna om att du ska trivas hos oss och ha en bra balans mellan ditt arbetsliv och fritid. Vi erbjuder därför våra medarbetare förmåner och villkor som vi är stolta över.

För oss är det viktigt att våra medarbetare får möjlighet till utveckling och kompetensutbildning. Det innebär bland annat att alla medarbetare förväntas ta ett ansvar för sin egen kompetensutveckling, använda sin potential på bästa sätt samt bidra positivt till verksamhetens utveckling.

Det gör vi genom att dela med sig av sin kunskap till varandra och att du utifrån ett tillitsbaserat arbetssätt får utvecklas tillsammans med kollegor och bidra till att hitta nya lösningar och driva verksamheten framåt.

På Statens servicecenter erbjuder vi intern kompetensutveckling för alla medarbetare och har ett bra utbud av interna utbildningar. För dig som chef finns olika typer av ledarutveckling och är du ny som chef erbjuder vi ett chefsutvecklingsprogram.

Många semesterdagar

Din ålder påverkar hur många semesterdagar du får. Grunden är 28 semesterdagar. Från året du fyller 30 ökar det till 31 semesterdagar och från 40 blir det 35 semesterdagar per kalenderår.

Friskvård och hälsa

En timme i veckan får du använda till en friskvårdsaktivitet för att öka ditt välmående. Vi subventionerar friskvårdskostnader med 75 procent upp till 4 000 kronor per år. Det gör vi för att hjälpa dig bibehålla en god hälsa. Du har tillgång till företagshälsovård där det t ex finns fysioterapeut som kan hjälpa dig till god ergonomi i ditt arbete och vi erbjuder synundersökning vid behov av arbetsglasögon.

Om du behöver söka läkare, sjukhusvård eller har receptbelagd medicin ersätter vi det till viss del.

Våra arbetstider

Den ordinarie arbetstiden är 39,75 timmar per vecka. Flera av våra medarbetare har flexibla arbetstider. Det innebär att du har möjlighet att själv reglera din arbetstid så länge det fungerar för verksamheten. Om du jobbar som servicehandläggare på något av våra servicekontor har du schemalagd arbetstid med viss möjlighet till flextid.

Balans mellan arbete och fritid

Vi vill underlätta för dig att ha balans mellan arbete och fritid. Utifrån verksamhetens krav och behov har du därför möjlighet att jobba upp till 49 procent på distans. Om du arbetar med att ge personlig vägledning, behöver du arbeta på plats.

Till dig som tar ut föräldrapenning fyller vi på med ytterligare tio procent. Vi värnar om vikten av att du ägnar värdefull tid med dina barn. Du har möjlighet att arbeta deltid till ditt barn har fyllt 12 år.

Skulle behov uppstå får du ta tjänstledigt för att vårda en nära anhörig. Du får även ledigt för att delta vid begravning inom familjen.

Är du på väg att byta bostad har du möjlighet att ta en dag ledigt för att flytta dina möbler och komma på plats i ditt nya hem.

Extra till pensionen

För att spara mer pengar till pensionen har du möjlighet att växla in en del av din lön eller sparade semesterdagar som till tjänstepensionen. Utöver det betalar vi till din pension enligt statliga villkor.

Jobba statligt

Som del i din vidareutveckling har du möjlighet att få tjänstledigt för att prova ett annat statligt arbete, upp till två år. Du kan även få tjänstledigt för militärtjänstgöring, studier och för fackligt förtroendemannauppdrag.
Den statliga värdegrunden

Uppdrag utöver anställningen - bisyssla

En bisyssla är en anställning, ett uppdrag eller en verksamhet som du kan ha utöver din anställning hos oss. Det går bra att kombinera om bisysslan inte riskerar att rubba förtroendet för dig i din roll som statstjänsteman eller hindrar ditt arbete. Allmänheten ska alltid kunna lita på att du agerar opartiskt i ditt arbete.

Anställningsvillkor

Vissa detaljer i anställningsvillkoren skiljer sig åt beroende på din eventuella facktillhörighet. Ta del av de aktuella villkorsavtalen där anställningsvillkoren finns dokumenterade.

Villkorsavtal Arbetsgivarverket – OFR/S,P,O (för medlem i ST eller inte medlem i något fackförbund)

Villkorsavtal-T Arbetsgivarverket – (för medlem i ett förbund inom Saco-S
Villkorsavtal Arbetsgivarverket – Seko (för medlem i Seko)

Så hanterar vi dina personuppgifter när du söker en tjänst

Vid rekrytering

Senast uppdaterad: 2024-02-07
Publicerad: 2024-01-15