Alla nyheter (RSS)


 • Vi bidrar till ökad effektivitet i staten
  Statens servicecenter har haft en positiv påverkan på statsförvaltningens effektivitet. Det är en av slutsatserna i betänkandet från den utredning som har utvärderat den statliga administrationen genom Statens servicecenter.

 • Statligt servicekontor flyttar in hos Rinkebys medborgarkontor
  Statens servicecenter finns nu på plats i Rinkeby. Med start den 24 augusti kan Rinkebybor få hjälp och vägledning i myndighetsärenden på kommunens medborgarkontor.

 • Uppdrag om hjälp med covidbevis upphör
  Efter den 30 juni avslutar Statens servicecenter sin samverkan med E-hälsomyndigheten om att hjälpa besökare som vaccinerat sig i tredje land, med covidbevis. Detta då EU-förordningen om covidbevis upphör samma dag.

 • Stor ökning av ansökningar till våra sommarvikariat
  Statens servicecenter erbjuder i år drygt 60 personer sommarjobb. Totalt sökte 1786 kandidater till våra sommarvikariat i år, jämfört med 1153 förra året.

 • Effektiv ekonomimodell förenklar administrationen
  Nu är 50 myndigheter anslutna till Statens servicecenters enhetliga ekonomimodell. En lösning som på ett effektivt och automatiserat sätt tar hand om våra kunders externredovisning och de krav som gäller för statlig redovisning.

 • Servicekontor 135 öppnar i Lysekil
  Den 30 maj får invånare i Lysekil närmare till statlig service. Hit kan du vända dig för stöd och vägledning i ärenden som gäller Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

 • HR-frågor inom staten i fokus på mingel
  För många myndigheter är Statens servicecenter synonyma med lönetjänster. Men vi erbjuder flera olika administrativa tjänster för myndigheter, inte minst brett stöd inom HR-området. Under ett frukostmingel förra veckan var just HR-frågor inom staten i fokus.

 • Nu öppnar vi ett statligt servicekontor på Råslätt i Jönköping
  Den 24 maj får invånare på Råslätt i Jönköping närmare till statlig service. På det nya servicekontoret kan du få stöd och vägledning i ärenden som gäller Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

 • Gott resultat i vårens kundundersökning
  Resultatet från vår senaste kundundersökning visar på att de allra flesta som besöker Statens servicecenters servicekontor är mycket nöjda med servicen. Nöjd kund-index (NKI) uppgår återigen till 93, en fortsatt mycket hög nivå. Svarsfrekvensen var också högre jämfört med tidigare år.

 • Servicekontor 133 öppnar i västra Stockholm
  Den 15 maj öppnar vi ett servicekontor vid Brommaplan. Hit kan du vända dig för stöd och vägledning i ärenden som gäller Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

 • "Statens servicecenter har ett mycket viktigt samhällsuppdrag"
  Med erfarenhet från både näringsliv och offentlig sektor kliver Anders Sandin in som ny verksamhetsområdeschef på Statens servicecenter. Ett uppdrag han ser fram emot att ta sig an.

 • Nu öppnar vi ett servicekontor i Nynäshamn
  27 april öppnar Statens servicecenter ett servicekontor i Nynäshamn. Hit kan du vända dig för stöd och vägledning i ärenden som gäller Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

 • Statens servicecenter och Migrationsverket sluter avtal om samverkan
  Den 18 april ingick Migrationsverket och Statens servicecenter en överenskommelse om permanent samverkan. Under år 2023 kommer statliga servicekontor på 27 orter att erbjuda service gällande Migrationsverkets tjänster.

 • Idag öppnar vi servicekontor 131 i Helsingborg
  18 april öppnar Statens servicecenter ett servicekontor på Drottninghög i Helsingborg. Hit kan du vända dig för stöd och vägledning i ärenden som gäller Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

 • Årsredovisningen för 2022
  Nyöppnade servicekontor, fördjupade samarbeten och fem nya kundmyndigheter. Så kan 2022 sammanfattas för Statens servicecenter, som under året också utsågs till beredskapsmyndighet inom sektorn för ekonomisk säkerhet.

 • ”En myndighet med ett viktigt uppdrag”
  Betydelsefull för att effektivisera och säkra andra myndigheters administration samt en viktig aktör för att statlig service ska vara tillgänglig för människor runt i landet. Så sammanfattar civilministern Statens servicecenters verksamhet efter myndighetsbesök.

 • AI-baserad söktjänst ska underlätta remisshanteringen i staten
  Statens servicecenter har tillsammans med Ekonomistyrningsverket, Tillväxtverket och Statskontoret tagit fram en AI-baserad söktjänst för att stödja remisshanteringen inom myndigheterna och i staten.

 • Möjlighet till digital kölapp på servicekontoren
  Statens servicecenter förnyar kösystemet på servicekontoren. Nu kan besökare välja en digital kölapp i mobilen.

 • Skellefteåbor kan nu få id-kort på hemmaplan
  Nu blir det enklare för boende i Skellefteå med omnejd att ansöka om id-kort. Från och med den 8 februari går det att ansöka om Skatteverkets id-kort på Statens servicecenters servicekontor på Kanalgatan 77.

 • Nu inviger vi Malmös fjärde statliga servicekontor
  25 januari öppnar Statens servicecenter ett servicekontor på Mobilia i Malmö. Här erbjuds myndighetskontakt med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Skatteverket samt Malmö stads kontaktcenter.

 • Samverkan klar med Domstolsverket för ökad service till medborgare
  Under 2023 kommer parter och vittnen i en förhandling kunna delta på distans via videolänk från ett statligt servicekontor. Tjänsten kommer i ett första skede att finnas tillgänglig vid nio servicekontor i landet.

 • Statens servicecenter tar emot granskning från Riksrevisionen
  Riksrevisionen har granskat om den lokala statliga serviceorganisationen i Statens servicecenters regi är ändamålsenlig och effektiv. Generaldirektör Åsa Lindh och divisionschef Paul Larsson tar tacksamt emot granskningen.

 • Bättre service till Gottsundabor
  Uppsala kommun och Statens servicecenter inleder ett samarbete i Gottsunda. Medborgare kan få hjälp med olika frågor på ett och samma ställe i Gottsunda centrum.

 • Mycket höga betyg till våra servicekontor
  Besökare fortsätter att vara mycket nöjda med servicekontorens bemötande, hjälp och svarstid. Totalt svarar 95 procent att de fick ett bra bemötande.

 • Statliga servicekontoret invigs i Skäggetorp
  Den 1 december invigs det statliga servicekontoret i Skäggetorps centrum 1A, Linköping. Vid invigningen deltar bland andra Statens servicecenters regionchef Tobias Lundin och kommunstyrelsens ordförande, Kristina Edlund.

 • Statliga servicekontoret invigs i Sölvesborg
  Den 29 november invigs av Statens servicecenter ett statligt servicekontor på Köpmansgatan 6 A i Sölvesborg. Medverkande vid invigningen är bland andra Region Blekinges vice ordförande i regionstyrelsen Kevin Ny, Statens servicecenters regionchef Marie Edman Ljungholm och Sölvesborgs kommuns näringslivschef Stefan Olofsson.

 • Myndighetschefer och generaldirektörer samlades i Gävle
  Den 24-25 november samlades cirka 70 myndighetschefer från hela Sverige i Gävle för att få djupare inblick i EU-arbetet, utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma frågor. Temat för mötet var Sveriges kommande ordförandeskap i EU:s ministerråd.

 • Säkerhet och ökad samverkan i fokus på Samverkansdagen
  Närmare 180 deltagare från 91 statliga myndigheter möttes när Statens servicecenter för sjätte året arrangerade Samverkansdagen.

 • Migrationsverket och Statens servicecenter fördjupar samverkan
  Ökad tillgänglighet till Migrationsverkets tjänster och hjälp med fler myndighetsärenden hos Statens servicecenter. Det är inriktningen när myndigheternas generaldirektörer den 31 oktober undertecknade en avsiktsförklaring om fortsatt servicesamverkan.

 • Statliga servicekontoret invigs i Finspång
  Den 19 oktober invigs det statliga servicekontoret på Bergslagsvägen 4 i Finspång. Medverkande vid invigningen är bland andra Statens servicecenters kontorsområdeschef Jens Nordin och landshövding Carl Fredrik Graf.

 • Statens servicecenter en del av Digitalidag
  Statens servicecenter deltog för tredje året i rad i Digitalidag med syfte att främja användningen av e-tjänster och öka den digitala delaktigheten för alla.

 • Statliga servicekontoret invigs i Biskopsgården
  Den 6 oktober invigs det nya servicekontoret på Vårväderstorget 4 i Göteborg som ett led i regeringens satsning på utökad lokal statlig närvaro. Medverkande vid invigningen är bland andra Statens servicecenters regionchef Eva Arnell. Från Göteborgs stad deltar förvaltningsdirektören på Socialförvaltningen Hisingen, Christina Alvelin.

 • Vi deltar i kampanjen Tänk säkert
  I oktober medverkar Statens servicecenter i kampanjen Tänk säkert. Informationssäkerhet är en viktig fråga året om, men denna månad uppmärksammar vi det extra mycket, på våra servicekontor och internt på myndigheten.

 • Nu är vi en del av beredskapssverige
  Från den 1 oktober är Statens servicecenter en beredskapsmyndighet inom sektorn ekonomisk säkerhet. Det innebär att verksamheten ska kunna fungera när samhället utsätts för ytterst svåra påfrestningar under minst tre månader.

 • Servicekontor erbjuder Migrationsverkets service på fler orter
  Samverkan mellan Statens servicecenter och Migrationsverket utökas. Med start den 22 augusti och den 29 augusti erbjuds allmän service för Migrationsverkets räkning på ytterligare åtta statliga servicekontor runtom i landet.

 • Regeringsuppdrag ger mobil service i utsatta områden
  Statens servicecenter har fått ett utökat uppdrag att öppna nya servicekontor. Beslutet innebär att myndigheten under året ska börja en pilotverksamhet med en mobil lösning för statliga servicetjänster särskilt riktat mot socialt utsatta områden.

 • Malmöborna ges kommunal och statlig medborgarservice på samma plats
  Malmö stad och Statens servicecenter inleder den 15 juni ett permanent samarbete om att samlad medborgarservice ska ges från stat och kommun på samma plats vid servicekontoren i Rosengård och på Värnhem. Nu går det att ställa barn i kö till förskola och ansöka om föräldrapenning vid ett och samma tillfälle.

 • Vi fyller 10 år
  Statens servicecenter bildades den 1 juni 2012. På 10 år har myndigheten gått från att med 130 anställda stötta sju myndigheter med ekonomi- och löneadministration. I dag sköter vi administrationen åt 160 statliga myndigheter. Vi ger också statlig service på fler än 120 servicekontor över hela landet.

 • Statliga servicekontor invigs i Borgholm och Järpen, Åre kommun
  Den 1 juni invigs servicekontor i Borgholm och Järpen, Åre kommun som ett led i regeringens satsning på utökad lokal statlig närvaro. Statens servicecenter har nu 123 servicekontor.

 • Statliga servicekontoret invigs i Laholm
  Den 24 maj invigs det nya servicekontoret på Lantmannagatan 1B i Laholm som ett led i regeringens satsning på utökad lokal statlig närvaro. Medverkande vid invigningen är bland andra civilminister Ida Karkiainen, Statens servicecenters regionchef Eva Arnell och landshövding Brittis Benzler.

 • Statens servicecenter blir beredskapsmyndighet
  Regeringen presenterade i dag en historisk myndighetsreform för civilt försvar och krisberedskap. Syftet är att stärka landets motståndskraft under fredstida krissituationer, höjd beredskap och krig. Statens servicecenter blir en beredskapsmyndighet inom sektorn för ekonomisk säkerhet från och med 1 oktober.

 • Ny styrelse på Statens servicecenter
  Regeringen beslutade den 12 maj om en ny styrelse för Statens servicecenter. Nya ledamöter i styrelsen är Charlotta Gustafsson, överdirektör på Försvarets radioanstalt, Eva Hagwall, överdirektör på Försvarets materielverk och Johan von Knorring, regiondirektör Region Uppsala.

 • Fortsatt höga besöksbetyg på våra servicekontor
  Vårens kundundersökning visar att besökarna fortsätter att vara mycket nöjda med bemötande, hjälp och svarstid på servicekontoren. Vilket visas med ett NKI-resultat på 94.

 • Statliga servicekontoret invigs i Gamlestaden
  Den 27 april invigs det nya servicekontoret på Rullagergatan 2 i Göteborg som ett led i regeringens satsning på utökad lokal statlig närvaro. Medverkande vid invigningen är bland andra civilminister Ida Karkiainen, Statens servicecenters generaldirektör Åsa Lindh och landshövding Lisbeth Schultze.

 • Örebroarna ges kommunal och statlig service på samma plats
  Örebro kommun och Statens servicecenter inleder den 25 april ett samarbete där samlad medborgarservice ges från stat och kommun på samma plats vid Näbbtorgsgatan 10 i Örebro. Nu går det att ansöka om föräldrapenning och samtidigt ställa barn i kö till förskola vid ett och samma tillfälle.

 • Nytt statligt servicekontor invigs i Malmö Värnhem
  Den 4 april invigs det nya statliga servicekontoret på Fredsgatan 21 i Malmö som ett led i regeringens satsning på utökad lokal statlig närvaro. Medverkande vid invigningen är bland andra civilminister Ida Karkiainen, Statens servicecenters generaldirektör Åsa Lindh och landshövding Anneli Hulthén.

 • Årsredovisningen för 2021 vittnar om ett händelserikt år med många positiva resultat
  Vi stärkte den statliga närvaron i hela landet och kunde vid årets slut ge vägledning och stöd i myndighetstjänster på 118 servicekontor. Vi höjde även ambitionsnivån för att kunna leverera ännu bättre administrativa tjänster till våra kunder.

 • Vaccinerade i tredjeland får hjälp med vaccinationsbevis på servicekontor
  Personer som har vaccinerat sig i tredjeland kommer att få hjälp med ansökan om vaccinationsbevis på sex servicekontor på fyra orter.

 • Vi toppar kartläggning om fysisk tillgänglighet och närvaro
  Statens servicecenter är i topp tre bland Sveriges myndigheter att erbjuda fysisk service med hög geografisk tillgänglighet. Detta visar länsstyrelsernas kartläggning av Sveriges statliga närvaro och service.

 • Vi stänger bokslutsböckerna för 80 myndigheter
  Det är bokslutstider och våra ekonomer har fokus på kundmyndigheternas årsbokslut. Den närmsta månaden levererar vi de finansiella rapporterna till 80 myndigheter, vilket motsvarar hela 37 procent av alla myndigheter i statsförvaltningen som gör bokslut.
Senast uppdaterad: 2022-08-08
Publicerad: 2021-10-13