Alla nyheter (RSS)


 • Servicekontor erbjuder Migrationsverkets service på fler orter
  Samverkan mellan Statens servicecenter och Migrationsverket utökas. Med start den 22 augusti och den 29 augusti erbjuds allmän service för Migrationsverkets räkning på ytterligare åtta statliga servicekontor runtom i landet.

 • Regeringsuppdrag ger mobil service i utsatta områden
  Statens servicecenter har fått ett utökat uppdrag att öppna nya servicekontor. Beslutet innebär att myndigheten under året ska börja en pilotverksamhet med en mobil lösning för statliga servicetjänster särskilt riktat mot socialt utsatta områden.

 • Malmöborna ges kommunal och statlig medborgarservice på samma plats
  Malmö stad och Statens servicecenter inleder den 15 juni ett permanent samarbete om att samlad medborgarservice ska ges från stat och kommun på samma plats vid servicekontoren i Rosengård och på Värnhem. Nu går det att ställa barn i kö till förskola och ansöka om föräldrapenning vid ett och samma tillfälle.

 • Vi fyller 10 år
  Statens servicecenter bildades den 1 juni 2012. På 10 år har myndigheten gått från att med 130 anställda stötta sju myndigheter med ekonomi- och löneadministration. I dag sköter vi administrationen åt 160 statliga myndigheter. Vi ger också statlig service på fler än 120 servicekontor över hela landet.

 • Statliga servicekontor invigs i Borgholm och Järpen, Åre kommun
  Den 1 juni invigs servicekontor i Borgholm och Järpen, Åre kommun som ett led i regeringens satsning på utökad lokal statlig närvaro. Statens servicecenter har nu 123 servicekontor.

 • Statliga servicekontoret invigs i Laholm
  Den 24 maj invigs det nya servicekontoret på Lantmannagatan 1B i Laholm som ett led i regeringens satsning på utökad lokal statlig närvaro. Medverkande vid invigningen är bland andra civilminister Ida Karkiainen, Statens servicecenters regionchef Eva Arnell och landshövding Brittis Benzler.

 • Statens servicecenter blir beredskapsmyndighet
  Regeringen presenterade i dag en historisk myndighetsreform för civilt försvar och krisberedskap. Syftet är att stärka landets motståndskraft under fredstida krissituationer, höjd beredskap och krig. Statens servicecenter blir en beredskapsmyndighet inom sektorn för ekonomisk säkerhet från och med 1 oktober.

 • Ny styrelse på Statens servicecenter
  Regeringen beslutade den 12 maj om en ny styrelse för Statens servicecenter. Nya ledamöter i styrelsen är Charlotta Gustafsson, överdirektör på Försvarets radioanstalt, Eva Hagwall, överdirektör på Försvarets materielverk och Johan von Knorring, regiondirektör Region Uppsala.

 • Fortsatt höga besöksbetyg på våra servicekontor
  Vårens kundundersökning visar att besökarna fortsätter att vara mycket nöjda med bemötande, hjälp och svarstid på servicekontoren. Vilket visas med ett NKI-resultat på 94.

 • Statliga servicekontoret invigs i Gamlestaden
  Den 27 april invigs det nya servicekontoret på Rullagergatan 2 i Göteborg som ett led i regeringens satsning på utökad lokal statlig närvaro. Medverkande vid invigningen är bland andra civilminister Ida Karkiainen, Statens servicecenters generaldirektör Åsa Lindh och landshövding Lisbeth Schultze.

 • Örebroarna ges kommunal och statlig service på samma plats
  Örebro kommun och Statens servicecenter inleder den 25 april ett samarbete där samlad medborgarservice ges från stat och kommun på samma plats vid Näbbtorgsgatan 10 i Örebro. Nu går det att ansöka om föräldrapenning och samtidigt ställa barn i kö till förskola vid ett och samma tillfälle.

 • Nytt statligt servicekontor invigs i Malmö Värnhem
  Den 4 april invigs det nya statliga servicekontoret på Fredsgatan 21 i Malmö som ett led i regeringens satsning på utökad lokal statlig närvaro. Medverkande vid invigningen är bland andra civilminister Ida Karkiainen, Statens servicecenters generaldirektör Åsa Lindh och landshövding Anneli Hulthén.

 • Årsredovisningen för 2021 vittnar om ett händelserikt år med många positiva resultat
  Vi stärkte den statliga närvaron i hela landet och kunde vid årets slut ge vägledning och stöd i myndighetstjänster på 118 servicekontor. Vi höjde även ambitionsnivån för att kunna leverera ännu bättre administrativa tjänster till våra kunder.

 • Vaccinerade i tredjeland får hjälp med vaccinationsbevis på servicekontor
  Personer som har vaccinerat sig i tredjeland kommer att få hjälp med ansökan om vaccinationsbevis på sex servicekontor på fyra orter.

 • Vi toppar kartläggning om fysisk tillgänglighet och närvaro
  Statens servicecenter är i topp tre bland Sveriges myndigheter att erbjuda fysisk service med hög geografisk tillgänglighet. Detta visar länsstyrelsernas kartläggning av Sveriges statliga närvaro och service.

 • Vi stänger bokslutsböckerna för 80 myndigheter
  Det är bokslutstider och våra ekonomer har fokus på kundmyndigheternas årsbokslut. Den närmsta månaden levererar vi de finansiella rapporterna till 80 myndigheter, vilket motsvarar hela 37 procent av alla myndigheter i statsförvaltningen som gör bokslut.

 • Statens servicecenter erbjuder Migrationsverkets tjänster på fler orter
  Nu kan besökare till de statliga servicekontoren även få hjälp med Migrationsverkets digitala tjänster på servicekontoren i Eskilstuna, Jönköping och Linköping. Detta då pilotprojekt utökas med syfte att utreda möjligheten till samverkan på fler servicekontor.

 • Kundmöten på toppnivå hos servicekontoren
  Servicekontorens besökare är fortsatt mycket nöjda med såväl hjälp som bemötande och svarstid. Det visar höstens kundundersökning.

 • Nu finns Arbetsförmedlingens kundtorg på alla statliga servicekontor
  Den 1 december tog Statens servicecenters servicekontor i Gävle över delar av den service som Arbetsförmedlingen har erbjudit på sina kundtorg. Därmed är överenskommelsen från 2019 om samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Statens servicecenter uppnådd. Denna service till kunderna finns nu på landets 118 servicekontor.

 • Tjänsteutveckling och kund­samverkan på Samverkansdagen 2021
  Dialog, transparens och samarbete med kundmyndigheter gick som en röd tråd genom hela Samverkansdagen 2021, i år på temat Utveckling för framtiden.

 • Arbetsförmedlingens kundtorg flyttar till servicekontoret i Gävle
  Den 1 december tar Statens servicecenters servicekontor i Gävle över delar av den service som Arbetsförmedlingen erbjuder på sina kundtorg. Servicekontoren erbjuder sedan tidigare vägledning i tjänster från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Kundtorgstjänsten finns nu på samtliga statliga servicekontor.

 • Arbetsförmedlingens kundtorg flyttar till servicekontoren i Göteborg
  Den 15 november tar Statens servicecenters servicekontor i Göteborg över delar av den service som Arbetsförmedlingen erbjuder på sina kundtorg. Servicekontoren erbjuder sedan tidigare vägledning i tjänster från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

 • Statligt servicekontor invigs i Liljeholmen
  Den 1 november invigs det nya servicekontoret i stadsdelen Liljeholmen i Stockholm, som ett led i regeringens satsning på utökad lokal statlig närvaro.

 • Civilministern besökte servicekontoret i Örebro
  I slutet av april 2022 flyttar Statens servicecenters servicekontor och Örebro kommuns servicecenter ihop. Den 27 oktober gjorde civilminister Lena Micko ett besök på servicekontoret på Slottsgatan för att informera sig om samarbetet.

 • Arbetsförmedlingens kundtorg flyttar till servicekontoren i Stockholms län
  Den 1 november tar Statens servicecenters servicekontor i Stockholms län över delar av den service som Arbetsförmedlingen erbjuder på sina kundtorg. Servicekontoren erbjuder sedan tidigare vägledning i tjänster från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

 • Arbetsförmedlingens kundtorg flyttar till servicekontoren i Malmö och Ystad
  Den 18 oktober tar Statens servicecenters servicekontor i Malmö och Ystad över delar av den service som Arbetsförmedlingen erbjuder på sina kundtorg. Servicekontoren erbjuder sedan tidigare vägledning i tjänster från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

 • Ökad digital inkludering i fokus under Digitalidag
  Den 15 oktober deltar Statens servicecenter i Digitalidag. Utvalda servicekontor får besök från Pensionsmyndigheten och Skatteverket som på plats kan visa besökare e-tjänster från sina myndigheter. Generaldirektör Åsa Lindh deltar i samtal om hur vi kan stötta medborgare när alltfler samhällstjänster finns online.

 • Ny adress och Arbetsförmedlingens kundtorg till servicekontoret i Katrineholm
  Den 11 oktober flyttar Statens servicecenters servicekontor i Katrineholm in till den nya lokalen på Köpmangatan 20. Samtidigt tar servicekontoret i Katrineholm över delar av den service som Arbetsförmedlingen erbjuder på sina kundtorg. Servicekontoren erbjuder sedan tidigare vägledning i tjänster från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

 • Nu ges medborgarna i Araby, Växjö, både statlig och kommunal service på samma plats
  Växjö kommun och Statens servicecenter inleder den 4 oktober ett samarbete om att samlad medborgarservice ska ges från stat och kommun på samma plats vid Medborgarkontoret i det socialt utsatta området Araby. Nu går det att ansöka om föräldrapenning och ställa barn i kö till förskola på samma plats vid ett och samma tillfälle.

 • Vi medverkar i kampanjen Tänk säkert
  På nätet är både individer och organisationer måltavlor för bedrägerier. I takt med den snabba digitaliseringen har kunskapen om informations­säkerhet halkat efter. Värdefull information hamnar lätt i fel händer med allvarliga konse­kvenser som följd. Men det går att förbättra säkerheten avsevärt med enkla åtgärder.

 • På väg mot 150 servicekontor – här är tidplanen
  Fler kommuner får förstärkt statlig service när 28 nya servicekontor öppnas fram till 2024. Den första delrapporten lämnas nu till regeringen med en preliminär tidplan för de första 14 kontoren som öppnas under 2022.

 • Statens servicecenter erbjuder Migrationsverkets tjänster i Borlänge, Mariestad och Visby
  Nu kan Statens servicecenters besökare få hjälp med Migrationsverkets digitala tjänster på servicekontoret i Borlänge, Mariestad och Visby. Den 1 september startar ett pilotprojekt som ska ge svar på om tjänsten kan utökas till fler servicekontor i landet.

 • Fortsatt högt besöksbetyg till servicekontoren
  Den senaste kundundersökningen visar att besökare på service­kontor över hela landet är fortsatt nöjda med såväl bemötande, service och svarstid. NKI-resultat uppgick till 93 på skalan 0 till 100.

 • Förstudie om domstolarna kan använda statliga servicekontor
  På flera platser i landet kan det komma att bli enklare för medborgare som ska delta i en förhandling vid en domstol. Domstolsverket har tillsammans med Statens servicecenter startat en förstudie med målet att utreda förutsättningarna för tjänstesamverkan på ett antal av de 117 statliga servicekontor som finns runt om i landet.

 • Lokal klar för samlad service från stat och kommun i Örebro
  Våren 2022 flyttar Statens servicecenters servicekontor och Örebro kommuns servicecenter ihop. Hyresavtalet tecknades den 7 juni och flytten går till stadsbibliotekets tidigare lokaler vid Olof Palmes torg.

 • Migrationsverket och Statens servicecenter i nytt samarbete
  Migrationsverket och Statens servicecenter inleder samverkan i ett pilotprojekt. Med start den 1 september 2021 ska servicekontoren i Borlänge, Mariestad och Visby bland annat ge stöd till besökare som vill använda Migrationsverkets digitala tjänster.

 • Statligt servicekontor invigs i Ulricehamn
  Den 1 juni invigs det nya servicekontoret i Ulricehamn som ett led i regeringens satsning på utökad lokal statlig närvaro.

 • Statens servicecenter ska etablera 28 nya servicekontor
  Regeringen har gett i uppdrag till Statens servicecenter att etablera 28 nya servicekontor. Uppdraget är en tydlig politisk prioritering att öka den statliga närvaron ute i landet genom en fortsatt utbyggnad av den statliga lokala servicen.

 • Arbetsförmedlingens kundtorg flyttar in till ytterligare 7 servicekontor
  I maj tar ytterligare sju av Statens servicecenters servicekontor i Borås, Halmstad, Helsingborg, Karlstad, Linköping, Skövde och Varberg över delar av den service som Arbetsförmedlingen erbjuder på sina kundtorg. Därmed erbjuder 99 servicekontor denna service.

 • Statens servicecenter driver digitalisering med införandet av Peppol
  Som Swish för myndigheternas fakturor. Nu rullar Statens service­center ut Peppol till sina kundmyndigheter.

 • Generaldirektör Åsa Lindh på plats
  Nu är vår nya generaldirektör på plats. Den 1 april tillträdde Åsa Lindh posten som generaldirektör för Statens servicecenter.

 • Digitalt ministerbesök på servicekontor
  I juni 2020 öppnade Statens servicecenter fyra nya servicekontor i Storuman, Torsby, Vansbro och Åsele som ett led i regeringens satsning på utökad lokal statlig närvaro. Vid invigningen deltog bland andra civilminister Lena Micko. Den 31 mars gjorde civilministern ett digitalt återbesök i Storuman för att ta del av servicehandläggarnas erfarenheter.

 • Dags för andra halvlek för Statens servicecenter
  Med generaldirektör Thomas Pålsson vid rodret kan Statens servicecenters utvecklingsresa sammanfattas med orden: digitalisering, effektivisering och leveranssäkerhet. Den 31 mars tackar Thomas Pålsson för sig.

 • Statens servicecenter etablerar verksamhet för e-handel i Kiruna
  Regeringen beslutade den 24 mars att tio myndigheter varav merparten universitet ska ansluta sig till Statens servicecenters tjänst för e-handel. Statens servicecenter får även i uppdrag att etablera ett kontor i Kiruna.

 • Viktig milstolpe när Bolagsverket börjar använda Heroma
  Statens servicecenter har nu infört löne- och personalsystemet Heroma till Bolagsverket som är första kundmyndighet att driftsätta systemet. Statens servicecenter räknar med att cirka 100 000 statliga löner för bland annat de största myndigheterna i statsförvaltningen inom en fyraårsperiod kommer att hanteras i systemet.

 • Granskningsrapport om statlig administration välkomnas
  – Statens servicecenter välkomnar Riksrevisionens granskning som visar på vikten av centralisering och samordning inom den statliga administrationen för konkreta resultat, säger Statens servicecenters generaldirektör Thomas Pålsson.

 • Årsredovisning 2020 – ett utmanande år med många positiva resultat
  För fjärde året i rad kan vi redovisa ett ekonomiskt överskott i verksamheten. Fyra nya servicekontor, införande av Arbetsförmedlingens kundtorgstjänst, fortsatt effektivisering av de administrativa tjänsterna och höga betyg från kunderna. Årsredovisningen för 2020 vittnar om ett mycket händelserikt år.

 • Statens servicecenter föreslås ta plats i beredskapssektor
  I den statliga utredningen om civilt försvar föreslås att Statens servicecenter utses till beredskapsmyndighet och att myndigheten ska ingå i beredskapssektorn för ekonomisk säkerhet. Säkerhetschef Lars Grundström och generaldirektör Thomas Pålsson är positiva till förslaget som samtidigt innebär att högre krav ställs på myndighetens säkerhetsskyddsarbete.

 • Arbetsförmedlingens kundtorg flyttar in till ytterligare 4 servicekontor
  I mars tar ytterligare fyra av Statens servicecenters servicekontor i Fagersta, Karlskoga, Trelleborg och Örebro över delar av den service som Arbetsförmedlingen erbjuder på sina kundtorg. Därmed erbjuder 92 servicekontor denna service.

 • Åsa Lindh utsedd till ny general­direktör för Statens servicecenter
  Regeringen beslutade den 11 februari att utse Åsa Lindh till ny generaldirektör och chef för Statens servicecenter. Åsa Lindh kommer närmast från tjänsten som verkställande direktör på Trygghetsstiftelsen.
Senast uppdaterad: 2022-08-08
Publicerad: 2021-10-13