Alla nyheter (RSS)


 • ”En myndighet med ett viktigt uppdrag”
  Betydelsefull för att effektivisera och säkra andra myndigheters administration samt en viktig aktör för att statlig service ska vara tillgänglig för människor runt i landet. Så sammanfattar civilministern Statens servicecenters verksamhet efter myndighetsbesök.

 • AI-baserad söktjänst ska underlätta remisshanteringen i staten
  Statens servicecenter har tillsammans med Ekonomistyrningsverket, Tillväxtverket och Statskontoret tagit fram en AI-baserad söktjänst för att stödja remisshanteringen inom myndigheterna och i staten.

 • Möjlighet till digital kölapp på servicekontoren
  Statens servicecenter förnyar kösystemet på servicekontoren. Nu kan besökare välja en digital kölapp i mobilen.

 • Skellefteåbor kan nu få id-kort på hemmaplan
  Nu blir det enklare för boende i Skellefteå med omnejd att ansöka om id-kort. Från och med den 8 februari går det att ansöka om Skatteverkets id-kort på Statens servicecenters servicekontor på Kanalgatan 77.

 • Nu inviger vi Malmös fjärde statliga servicekontor
  25 januari öppnar Statens servicecenter ett servicekontor på Mobilia i Malmö. Här erbjuds myndighetskontakt med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Skatteverket samt Malmö stads kontaktcenter.

 • Samverkan klar med Domstolsverket för ökad service till medborgare
  Under 2023 kommer parter och vittnen i en förhandling kunna delta på distans via videolänk från ett statligt servicekontor. Tjänsten kommer i ett första skede att finnas tillgänglig vid nio servicekontor i landet.

 • Statens servicecenter tar emot granskning från Riksrevisionen
  Riksrevisionen har granskat om den lokala statliga serviceorganisationen i Statens servicecenters regi är ändamålsenlig och effektiv. Generaldirektör Åsa Lindh och divisionschef Paul Larsson tar tacksamt emot granskningen.

 • Bättre service till Gottsundabor
  Uppsala kommun och Statens servicecenter inleder ett samarbete i Gottsunda. Medborgare kan få hjälp med olika frågor på ett och samma ställe i Gottsunda centrum.

 • Mycket höga betyg till våra servicekontor
  Besökare fortsätter att vara mycket nöjda med servicekontorens bemötande, hjälp och svarstid. Totalt svarar 95 procent att de fick ett bra bemötande.

 • Statliga servicekontoret invigs i Skäggetorp
  Den 1 december invigs det statliga servicekontoret i Skäggetorps centrum 1A, Linköping. Vid invigningen deltar bland andra Statens servicecenters regionchef Tobias Lundin och kommunstyrelsens ordförande, Kristina Edlund.

 • Statliga servicekontoret invigs i Sölvesborg
  Den 29 november invigs av Statens servicecenter ett statligt servicekontor på Köpmansgatan 6 A i Sölvesborg. Medverkande vid invigningen är bland andra Region Blekinges vice ordförande i regionstyrelsen Kevin Ny, Statens servicecenters regionchef Marie Edman Ljungholm och Sölvesborgs kommuns näringslivschef Stefan Olofsson.

 • Myndighetschefer och generaldirektörer samlades i Gävle
  Den 24-25 november samlades cirka 70 myndighetschefer från hela Sverige i Gävle för att få djupare inblick i EU-arbetet, utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma frågor. Temat för mötet var Sveriges kommande ordförandeskap i EU:s ministerråd.

 • Säkerhet och ökad samverkan i fokus på Samverkansdagen
  Närmare 180 deltagare från 91 statliga myndigheter möttes när Statens servicecenter för sjätte året arrangerade Samverkansdagen.

 • Migrationsverket och Statens servicecenter fördjupar samverkan
  Ökad tillgänglighet till Migrationsverkets tjänster och hjälp med fler myndighetsärenden hos Statens servicecenter. Det är inriktningen när myndigheternas generaldirektörer den 31 oktober undertecknade en avsiktsförklaring om fortsatt servicesamverkan.

 • Statliga servicekontoret invigs i Finspång
  Den 19 oktober invigs det statliga servicekontoret på Bergslagsvägen 4 i Finspång. Medverkande vid invigningen är bland andra Statens servicecenters kontorsområdeschef Jens Nordin och landshövding Carl Fredrik Graf.

 • Statens servicecenter en del av Digitalidag
  Statens servicecenter deltog för tredje året i rad i Digitalidag med syfte att främja användningen av e-tjänster och öka den digitala delaktigheten för alla.

 • Statliga servicekontoret invigs i Biskopsgården
  Den 6 oktober invigs det nya servicekontoret på Vårväderstorget 4 i Göteborg som ett led i regeringens satsning på utökad lokal statlig närvaro. Medverkande vid invigningen är bland andra Statens servicecenters regionchef Eva Arnell. Från Göteborgs stad deltar förvaltningsdirektören på Socialförvaltningen Hisingen, Christina Alvelin.

 • Vi deltar i kampanjen Tänk säkert
  I oktober medverkar Statens servicecenter i kampanjen Tänk säkert. Informationssäkerhet är en viktig fråga året om, men denna månad uppmärksammar vi det extra mycket, på våra servicekontor och internt på myndigheten.

 • Nu är vi en del av beredskapssverige
  Från den 1 oktober är Statens servicecenter en beredskapsmyndighet inom sektorn ekonomisk säkerhet. Det innebär att verksamheten ska kunna fungera när samhället utsätts för ytterst svåra påfrestningar under minst tre månader.

 • Servicekontor erbjuder Migrationsverkets service på fler orter
  Samverkan mellan Statens servicecenter och Migrationsverket utökas. Med start den 22 augusti och den 29 augusti erbjuds allmän service för Migrationsverkets räkning på ytterligare åtta statliga servicekontor runtom i landet.

 • Regeringsuppdrag ger mobil service i utsatta områden
  Statens servicecenter har fått ett utökat uppdrag att öppna nya servicekontor. Beslutet innebär att myndigheten under året ska börja en pilotverksamhet med en mobil lösning för statliga servicetjänster särskilt riktat mot socialt utsatta områden.

 • Malmöborna ges kommunal och statlig medborgarservice på samma plats
  Malmö stad och Statens servicecenter inleder den 15 juni ett permanent samarbete om att samlad medborgarservice ska ges från stat och kommun på samma plats vid servicekontoren i Rosengård och på Värnhem. Nu går det att ställa barn i kö till förskola och ansöka om föräldrapenning vid ett och samma tillfälle.

 • Vi fyller 10 år
  Statens servicecenter bildades den 1 juni 2012. På 10 år har myndigheten gått från att med 130 anställda stötta sju myndigheter med ekonomi- och löneadministration. I dag sköter vi administrationen åt 160 statliga myndigheter. Vi ger också statlig service på fler än 120 servicekontor över hela landet.

 • Statliga servicekontor invigs i Borgholm och Järpen, Åre kommun
  Den 1 juni invigs servicekontor i Borgholm och Järpen, Åre kommun som ett led i regeringens satsning på utökad lokal statlig närvaro. Statens servicecenter har nu 123 servicekontor.

 • Statliga servicekontoret invigs i Laholm
  Den 24 maj invigs det nya servicekontoret på Lantmannagatan 1B i Laholm som ett led i regeringens satsning på utökad lokal statlig närvaro. Medverkande vid invigningen är bland andra civilminister Ida Karkiainen, Statens servicecenters regionchef Eva Arnell och landshövding Brittis Benzler.

 • Statens servicecenter blir beredskapsmyndighet
  Regeringen presenterade i dag en historisk myndighetsreform för civilt försvar och krisberedskap. Syftet är att stärka landets motståndskraft under fredstida krissituationer, höjd beredskap och krig. Statens servicecenter blir en beredskapsmyndighet inom sektorn för ekonomisk säkerhet från och med 1 oktober.

 • Ny styrelse på Statens servicecenter
  Regeringen beslutade den 12 maj om en ny styrelse för Statens servicecenter. Nya ledamöter i styrelsen är Charlotta Gustafsson, överdirektör på Försvarets radioanstalt, Eva Hagwall, överdirektör på Försvarets materielverk och Johan von Knorring, regiondirektör Region Uppsala.

 • Fortsatt höga besöksbetyg på våra servicekontor
  Vårens kundundersökning visar att besökarna fortsätter att vara mycket nöjda med bemötande, hjälp och svarstid på servicekontoren. Vilket visas med ett NKI-resultat på 94.

 • Statliga servicekontoret invigs i Gamlestaden
  Den 27 april invigs det nya servicekontoret på Rullagergatan 2 i Göteborg som ett led i regeringens satsning på utökad lokal statlig närvaro. Medverkande vid invigningen är bland andra civilminister Ida Karkiainen, Statens servicecenters generaldirektör Åsa Lindh och landshövding Lisbeth Schultze.

 • Örebroarna ges kommunal och statlig service på samma plats
  Örebro kommun och Statens servicecenter inleder den 25 april ett samarbete där samlad medborgarservice ges från stat och kommun på samma plats vid Näbbtorgsgatan 10 i Örebro. Nu går det att ansöka om föräldrapenning och samtidigt ställa barn i kö till förskola vid ett och samma tillfälle.

 • Nytt statligt servicekontor invigs i Malmö Värnhem
  Den 4 april invigs det nya statliga servicekontoret på Fredsgatan 21 i Malmö som ett led i regeringens satsning på utökad lokal statlig närvaro. Medverkande vid invigningen är bland andra civilminister Ida Karkiainen, Statens servicecenters generaldirektör Åsa Lindh och landshövding Anneli Hulthén.

 • Årsredovisningen för 2021 vittnar om ett händelserikt år med många positiva resultat
  Vi stärkte den statliga närvaron i hela landet och kunde vid årets slut ge vägledning och stöd i myndighetstjänster på 118 servicekontor. Vi höjde även ambitionsnivån för att kunna leverera ännu bättre administrativa tjänster till våra kunder.

 • Vaccinerade i tredjeland får hjälp med vaccinationsbevis på servicekontor
  Personer som har vaccinerat sig i tredjeland kommer att få hjälp med ansökan om vaccinationsbevis på sex servicekontor på fyra orter.

 • Vi toppar kartläggning om fysisk tillgänglighet och närvaro
  Statens servicecenter är i topp tre bland Sveriges myndigheter att erbjuda fysisk service med hög geografisk tillgänglighet. Detta visar länsstyrelsernas kartläggning av Sveriges statliga närvaro och service.

 • Vi stänger bokslutsböckerna för 80 myndigheter
  Det är bokslutstider och våra ekonomer har fokus på kundmyndigheternas årsbokslut. Den närmsta månaden levererar vi de finansiella rapporterna till 80 myndigheter, vilket motsvarar hela 37 procent av alla myndigheter i statsförvaltningen som gör bokslut.

 • Statens servicecenter erbjuder Migrationsverkets tjänster på fler orter
  Nu kan besökare till de statliga servicekontoren även få hjälp med Migrationsverkets digitala tjänster på servicekontoren i Eskilstuna, Jönköping och Linköping. Detta då pilotprojekt utökas med syfte att utreda möjligheten till samverkan på fler servicekontor.

 • Kundmöten på toppnivå hos servicekontoren
  Servicekontorens besökare är fortsatt mycket nöjda med såväl hjälp som bemötande och svarstid. Det visar höstens kundundersökning.

 • Nu finns Arbetsförmedlingens kundtorg på alla statliga servicekontor
  Den 1 december tog Statens servicecenters servicekontor i Gävle över delar av den service som Arbetsförmedlingen har erbjudit på sina kundtorg. Därmed är överenskommelsen från 2019 om samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Statens servicecenter uppnådd. Denna service till kunderna finns nu på landets 118 servicekontor.

 • Tjänsteutveckling och kund­samverkan på Samverkansdagen 2021
  Dialog, transparens och samarbete med kundmyndigheter gick som en röd tråd genom hela Samverkansdagen 2021, i år på temat Utveckling för framtiden.

 • Arbetsförmedlingens kundtorg flyttar till servicekontoret i Gävle
  Den 1 december tar Statens servicecenters servicekontor i Gävle över delar av den service som Arbetsförmedlingen erbjuder på sina kundtorg. Servicekontoren erbjuder sedan tidigare vägledning i tjänster från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Kundtorgstjänsten finns nu på samtliga statliga servicekontor.

 • Arbetsförmedlingens kundtorg flyttar till servicekontoren i Göteborg
  Den 15 november tar Statens servicecenters servicekontor i Göteborg över delar av den service som Arbetsförmedlingen erbjuder på sina kundtorg. Servicekontoren erbjuder sedan tidigare vägledning i tjänster från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

 • Statligt servicekontor invigs i Liljeholmen
  Den 1 november invigs det nya servicekontoret i stadsdelen Liljeholmen i Stockholm, som ett led i regeringens satsning på utökad lokal statlig närvaro.

 • Civilministern besökte servicekontoret i Örebro
  I slutet av april 2022 flyttar Statens servicecenters servicekontor och Örebro kommuns servicecenter ihop. Den 27 oktober gjorde civilminister Lena Micko ett besök på servicekontoret på Slottsgatan för att informera sig om samarbetet.

 • Arbetsförmedlingens kundtorg flyttar till servicekontoren i Stockholms län
  Den 1 november tar Statens servicecenters servicekontor i Stockholms län över delar av den service som Arbetsförmedlingen erbjuder på sina kundtorg. Servicekontoren erbjuder sedan tidigare vägledning i tjänster från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

 • Arbetsförmedlingens kundtorg flyttar till servicekontoren i Malmö och Ystad
  Den 18 oktober tar Statens servicecenters servicekontor i Malmö och Ystad över delar av den service som Arbetsförmedlingen erbjuder på sina kundtorg. Servicekontoren erbjuder sedan tidigare vägledning i tjänster från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

 • Ökad digital inkludering i fokus under Digitalidag
  Den 15 oktober deltar Statens servicecenter i Digitalidag. Utvalda servicekontor får besök från Pensionsmyndigheten och Skatteverket som på plats kan visa besökare e-tjänster från sina myndigheter. Generaldirektör Åsa Lindh deltar i samtal om hur vi kan stötta medborgare när alltfler samhällstjänster finns online.

 • Ny adress och Arbetsförmedlingens kundtorg till servicekontoret i Katrineholm
  Den 11 oktober flyttar Statens servicecenters servicekontor i Katrineholm in till den nya lokalen på Köpmangatan 20. Samtidigt tar servicekontoret i Katrineholm över delar av den service som Arbetsförmedlingen erbjuder på sina kundtorg. Servicekontoren erbjuder sedan tidigare vägledning i tjänster från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

 • Nu ges medborgarna i Araby, Växjö, både statlig och kommunal service på samma plats
  Växjö kommun och Statens servicecenter inleder den 4 oktober ett samarbete om att samlad medborgarservice ska ges från stat och kommun på samma plats vid Medborgarkontoret i det socialt utsatta området Araby. Nu går det att ansöka om föräldrapenning och ställa barn i kö till förskola på samma plats vid ett och samma tillfälle.

 • Vi medverkar i kampanjen Tänk säkert
  På nätet är både individer och organisationer måltavlor för bedrägerier. I takt med den snabba digitaliseringen har kunskapen om informations­säkerhet halkat efter. Värdefull information hamnar lätt i fel händer med allvarliga konse­kvenser som följd. Men det går att förbättra säkerheten avsevärt med enkla åtgärder.

 • På väg mot 150 servicekontor – här är tidplanen
  Fler kommuner får förstärkt statlig service när 28 nya servicekontor öppnas fram till 2024. Den första delrapporten lämnas nu till regeringen med en preliminär tidplan för de första 14 kontoren som öppnas under 2022.
Senast uppdaterad: 2022-08-08
Publicerad: 2021-10-13