Alla nyheter (RSS)


 • Refugees from Ukraine can now register in the Swedish Population Register
  Refugees fleeing the war in Ukraine who have been in Sweden with a residence permit issued under the EU’s Temporary Protection Directive for at least two years can now register in the Swedish Population Register.

 • Personer från Ukraina kan nu bli folkbokförda
  Personer som har flytt kriget i Ukraina och har varit i Sverige med uppehållstillstånd i minst två år kan nu folkbokföra sig i Sverige. På Statens servicecenter får de hjälp med identitetskontroll i samband med anmälan om folkbokföring.

 • Förbättrad kontroll av identiteter för folkbokföring och samordningsnummer
  Den 3 juni införs biometrisk jämförelse vid identitetskontroll i form av digital ansiktsjämförelse på de statliga servicekontoren. Identitetshandlingar kommer också att granskas maskinellt för större säkerhet. Kontrollerna sker före tilldelning av samordningsnummer och folkbokföring efter flytt till Sverige. Syftet är säkrare identiteter och därmed en korrekt folkbokföring.

 • Fortsatt mycket hög kundnöjdhet på servicekontoren
  Kundundersökningen som genomfördes på servicekontor under våren visar att nöjdheten bland besökare ligger kvar på en mycket hög nivå överlag. NKI-resultatet är 93 på skalan 0 till 100.

 • Vi ökar den statliga närvaron i Tingsryd
  Den 14 maj får Tingsrydsborna närmare till statlig service. På det nya servicekontoret kan du få stöd och vägledning i ärenden som gäller Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

 • Varning för företag som säljer bokningstjänst för id-kort
  Ett företag erbjuder sig att boka en tid hos Statens servicecenter för att ansöka om id-kort. Att boka en tid hos Statens servicecenter är gratis.

 • Nu har vi öppnat servicekontor i Filipstad och Ånge
  Den 23 april öppnar vi servicekontor i både Filipstad och Ånge. På de nya servicekontoren kan du få stöd och vägledning i ärenden som gäller Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

 • Statlig service samlas i Östhammar
  Servicekontor 143 öppnar i Östhammar den 19 mars. På det nya servicekontoret kan du få stöd och vägledning i ärenden som gäller Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

 • Servicekontor 142 har nu öppnat i Askersund
  Den 22 februari får invånare i Askersund närmare till statlig service. På det nya servicekontoret kan du få stöd och vägledning i ärenden som gäller Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

 • Ny rapport från Tietoevry om Primula
  Statens servicecenter har idag, den 8 februari, tagit emot en slutlig rapport angående personuppgiftsincidenten från Tietoevry. Tietoevry stänger incidenten som en tillgänglighetsincident eftersom att det inte finns någon indikation på att data extraherats från Primula.

 • Statens servicecenter samlar statlig service i Sollentuna
  Den 6 februari får invånare i norra Stockholm närmare till statlig service. På det nya servicekontoret kan du få stöd och vägledning i ärenden som gäller Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

 • Primula åter igång
  Nu har Statens servicecenter och samtliga 126 kundmyndigheter med lönetjänst Primula åter tillgång till systemet efter it-attacken mot Tietoevry.

 • Ny information om pågående driftstörning som påverkar åtkomsten till Primula
  Statens servicecenter för en fortsatt tät dialog med Tietoevry för att planera våra åtgärder. Tietoevry bekräftar i dag att återställningsarbetet går framåt, vilket är positivt.

 • Cyberattack påverkar Tietoevrys tjänster till ett antal kunder i Sverige
  Under natten mot den 20 januari blev Tietoevry varse om att ett av flera av Tietoevrys datacenter i Sverige, delvis har blivit föremål för en ransomware-attack. Incidenten påverkar tyvärr tjänsterna för ett antal av deras kunder i Sverige på olika nivåer. Statens servicecenter verkar vara bland dem som omfattas av denna situation.

 • Statens servicecenter samlar statlig service i Järfälla
  Den 16 januari får invånare i nordvästra Stockholm närmare till statlig service när vi öppnar ett servicekontor i Jakobsberg. På det nya servicekontoret kan du få stöd och vägledning i ärenden som gäller Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

 • Servicekontor i Stockholm åter öppna hela veckan
  Från och med den 15 januari har alla servicekontor i Stockholm öppet fem dagar i veckan igen.

 • Förutsättningarna för servicekontorens samlokalisering underlättas
  Regeringen har beslutat om en instruktionsändring som underlättar för Statens servicecenter att dela lokaler med kommuner och andra myndigheter.

 • Besökare fortsatt mycket nöjda med servicekontoren
  För tredje mätningen i rad uppgår Nöjd kund indexet (NKI) på våra statliga servicekontor till 93 på en skala från 0 till 100.

 • Vi är nu en del i ett myndighetsgemensamt arbete mot missbruk inom välfärdssystemet
  Statens servicecenter är nu en del i ett myndighetssamarbete (MUR) där syftet är att jobba förebyggande för att förhindra felaktiga utbetalningar och bekämpa organiserad brottslighet inom välfärdssystemen.

 • Nu införs tidsbokning på servicekontor för att bli folkbokförd vid flytt till Sverige
  Från den 4 december är det möjligt att boka tid i förväg för den som ska besöka ett servicekontor och anmäla folkbokföring vid flytt till Sverige. Tidsbokning kommer erbjudas på runt hälften av landets servicekontor.

 • Mer statlig service på plats i Skiftinge i Eskilstuna
  Statens servicecenter stärker den statliga närvaron och inviger den 28 november ett nytt servicekontor i stadsdelen Skiftinge, norr om Eskilstuna centrum. Med öppnandet av Skiftinge servicekontor finns nu 138 statliga servicekontor runt om i landet.

 • Migrationsverkets tjänster införda på 33 kontor på 27 orter – fler tjänster på sikt
  Statens servicecenter har under hösten infört Migrationsverkets allmänna tjänster på ytterligare 20 av våra servicekontor. Idag, den 21 november, då tjänsten införs på Stockholmskontoren Hallunda, Odenplan, Kungsholmen och Liljeholmen, går projektets första etapp i mål.

 • Migrationsverkets tjänster på fler servicekontor
  Fler besökare kan nu få hjälp med Migrationsverkets tjänster på våra statliga servicekontor. Idag, den 14 november, införs tjänsten på kontoren i Uppsala City, Norrköping City, Södertälje samt Malmökontoren Värnhem och Mobilia.

 • Bank-id som identifikation vid support
  För att säkerställa identiteten på ett enklare och mer digitalt sätt införs bank-id som identifikation när våra kunder kontaktar oss via telefon. Detta gäller från den 24 oktober 2023.

 • Digitalidag 2023: 375 aktörer går samman för ökad digital inkludering
  Idag sker den femte upplagan av Digitalidag – den nationella temadagen om digitaliseringens möjligheter och utmaningar som Statens servicecenter är en av initiativtagarna till. Tillsammans arrangerar 375 aktörer 1000 aktiviteter i 216 av Sveriges 290 kommuner.

 • Migrationsverkets tjänster på fler statliga servicekontor
  Fler kan få hjälp med Migrationsverkets tjänster på statliga servicekontor. Den 10 oktober införs tjänsten på servicekontor i Västerås, Örebro C, Umeå, Växjö C, Sundsvall och Sollefteå.

 • Nu samlar vi statlig service i Hageby
  Den 5 oktober får invånare i Hageby i Norrköping närmare till statlig service. På det nya servicekontoret kan du få stöd och vägledning i ärenden som gäller Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

 • Statens servicecenter har nya öppettider
  Fem servicekontor i region Stockholm kommer att ha öppet fyra dagar i veckan från den 2 oktober. Förändringen genomförs för att snabbt möta besparingskrav som bland annat innebär att provanställningar avslutas. 

 • Vårt säkerhetsarbete bidrar till ökad säkerhet för våra kunder
  Säkerhet är en prioriterad fråga inom Statens servicecenter för att vi ska kunna leverera säkra tjänster och hantera våra uppdrag på ett trygg sätt. Under oktober månad deltar vi i kampanjen Tänk säkert, som en del av den europeiska säkerhetsmånaden, med syfte att öka vår kunskap om cybersäkerhet.

 • Vi bidrar till ökad effektivitet i staten
  Statens servicecenter har haft en positiv påverkan på statsförvaltningens effektivitet. Det är en av slutsatserna i betänkandet från den utredning som har utvärderat den statliga administrationen genom Statens servicecenter.

 • Statligt servicekontor flyttar in hos Rinkebys medborgarkontor
  Statens servicecenter finns nu på plats i Rinkeby. Med start den 24 augusti kan Rinkebybor få hjälp och vägledning i myndighetsärenden på kommunens medborgarkontor.

 • Uppdrag om hjälp med covidbevis upphör
  Efter den 30 juni avslutar Statens servicecenter sin samverkan med E-hälsomyndigheten om att hjälpa besökare som vaccinerat sig i tredje land, med covidbevis. Detta då EU-förordningen om covidbevis upphör samma dag.

 • Stor ökning av ansökningar till våra sommarvikariat
  Statens servicecenter erbjuder i år drygt 60 personer sommarjobb. Totalt sökte 1786 kandidater till våra sommarvikariat i år, jämfört med 1153 förra året.

 • Effektiv ekonomimodell förenklar administrationen
  Nu är 50 myndigheter anslutna till Statens servicecenters enhetliga ekonomimodell. En lösning som på ett effektivt och automatiserat sätt tar hand om våra kunders externredovisning och de krav som gäller för statlig redovisning.

 • Servicekontor 135 öppnar i Lysekil
  Den 30 maj får invånare i Lysekil närmare till statlig service. Hit kan du vända dig för stöd och vägledning i ärenden som gäller Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

 • HR-frågor inom staten i fokus på mingel
  För många myndigheter är Statens servicecenter synonyma med lönetjänster. Men vi erbjuder flera olika administrativa tjänster för myndigheter, inte minst brett stöd inom HR-området. Under ett frukostmingel förra veckan var just HR-frågor inom staten i fokus.

 • Nu öppnar vi ett statligt servicekontor på Råslätt i Jönköping
  Den 24 maj får invånare på Råslätt i Jönköping närmare till statlig service. På det nya servicekontoret kan du få stöd och vägledning i ärenden som gäller Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

 • Gott resultat i vårens kundundersökning
  Resultatet från vår senaste kundundersökning visar på att de allra flesta som besöker Statens servicecenters servicekontor är mycket nöjda med servicen. Nöjd kund-index (NKI) uppgår återigen till 93, en fortsatt mycket hög nivå. Svarsfrekvensen var också högre jämfört med tidigare år.

 • Servicekontor 133 öppnar i västra Stockholm
  Den 15 maj öppnar vi ett servicekontor vid Brommaplan. Hit kan du vända dig för stöd och vägledning i ärenden som gäller Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

 • "Statens servicecenter har ett mycket viktigt samhällsuppdrag"
  Med erfarenhet från både näringsliv och offentlig sektor kliver Anders Sandin in som ny verksamhetsområdeschef på Statens servicecenter. Ett uppdrag han ser fram emot att ta sig an.

 • Nu öppnar vi ett servicekontor i Nynäshamn
  27 april öppnar Statens servicecenter ett servicekontor i Nynäshamn. Hit kan du vända dig för stöd och vägledning i ärenden som gäller Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

 • Statens servicecenter och Migrationsverket sluter avtal om samverkan
  Den 18 april ingick Migrationsverket och Statens servicecenter en överenskommelse om permanent samverkan. Under år 2023 kommer statliga servicekontor på 27 orter att erbjuda service gällande Migrationsverkets tjänster.

 • Idag öppnar vi servicekontor 131 i Helsingborg
  18 april öppnar Statens servicecenter ett servicekontor på Drottninghög i Helsingborg. Hit kan du vända dig för stöd och vägledning i ärenden som gäller Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

 • Årsredovisningen för 2022
  Nyöppnade servicekontor, fördjupade samarbeten och fem nya kundmyndigheter. Så kan 2022 sammanfattas för Statens servicecenter, som under året också utsågs till beredskapsmyndighet inom sektorn för ekonomisk säkerhet.

 • ”En myndighet med ett viktigt uppdrag”
  Betydelsefull för att effektivisera och säkra andra myndigheters administration samt en viktig aktör för att statlig service ska vara tillgänglig för människor runt i landet. Så sammanfattar civilministern Statens servicecenters verksamhet efter myndighetsbesök.

 • AI-baserad söktjänst ska underlätta remisshanteringen i staten
  Statens servicecenter har tillsammans med Ekonomistyrningsverket, Tillväxtverket och Statskontoret tagit fram en AI-baserad söktjänst för att stödja remisshanteringen inom myndigheterna och i staten.

 • Möjlighet till digital kölapp på servicekontoren
  Statens servicecenter förnyar kösystemet på servicekontoren. Nu kan besökare välja en digital kölapp i mobilen.

 • Skellefteåbor kan nu få id-kort på hemmaplan
  Nu blir det enklare för boende i Skellefteå med omnejd att ansöka om id-kort. Från och med den 8 februari går det att ansöka om Skatteverkets id-kort på Statens servicecenters servicekontor på Kanalgatan 77.

 • Nu inviger vi Malmös fjärde statliga servicekontor
  25 januari öppnar Statens servicecenter ett servicekontor på Mobilia i Malmö. Här erbjuds myndighetskontakt med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Skatteverket samt Malmö stads kontaktcenter.

 • Samverkan klar med Domstolsverket för ökad service till medborgare
  Under 2023 kommer parter och vittnen i en förhandling kunna delta på distans via videolänk från ett statligt servicekontor. Tjänsten kommer i ett första skede att finnas tillgänglig vid nio servicekontor i landet.
Senast uppdaterad: 2022-08-08
Publicerad: 2021-10-13