Alla nyheter och pressmeddelanden (RSS)


 • Statens servicecenter erbjuder Migrationsverkets tjänster i Borlänge, Mariestad och Visby
  Nu kan Statens servicecenters besökare få hjälp med Migrationsverkets digitala tjänster på servicekontoret i Borlänge, Mariestad och Visby. Den 1 september startar ett pilotprojekt som ska ge svar på om tjänsten kan utökas till fler servicekontor i landet.

 • Fortsatt högt besöksbetyg till servicekontoren
  Den senaste kundundersökningen visar att besökare på service­kontor över hela landet är fortsatt nöjda med såväl bemötande, service och svarstid. NKI-resultat uppgick till 93 på skalan 0 till 100.

 • Förstudie om domstolarna kan använda statliga servicekontor
  På flera platser i landet kan det komma att bli enklare för medborgare som ska delta i en förhandling vid en domstol. Domstolsverket har tillsammans med Statens servicecenter startat en förstudie med målet att utreda förutsättningarna för tjänstesamverkan på ett antal av de 117 statliga servicekontor som finns runt om i landet.

 • Lokal klar för samlad service från stat och kommun i Örebro
  Våren 2022 flyttar Statens servicecenters servicekontor och Örebro kommuns servicecenter ihop. Hyresavtalet tecknades den 7 juni och flytten går till stadsbibliotekets tidigare lokaler vid Olof Palmes torg.

 • Migrationsverket och Statens servicecenter i nytt samarbete
  Migrationsverket och Statens servicecenter inleder samverkan i ett pilotprojekt. Med start den 1 september 2021 ska servicekontoren i Borlänge, Mariestad och Visby bland annat ge stöd till besökare som vill använda Migrationsverkets digitala tjänster.

 • Statligt servicekontor invigs i Ulricehamn
  Den 1 juni invigs det nya servicekontoret i Ulricehamn som ett led i regeringens satsning på utökad lokal statlig närvaro.

 • Statens servicecenter ska etablera 28 nya servicekontor
  Regeringen har gett i uppdrag till Statens servicecenter att etablera 28 nya servicekontor. Uppdraget är en tydlig politisk prioritering att öka den statliga närvaron ute i landet genom en fortsatt utbyggnad av den statliga lokala servicen.

 • Arbetsförmedlingens kundtorg flyttar in till ytterligare 7 servicekontor
  I maj tar ytterligare sju av Statens servicecenters servicekontor i Borås, Halmstad, Helsingborg, Karlstad, Linköping, Skövde och Varberg över delar av den service som Arbetsförmedlingen erbjuder på sina kundtorg. Därmed erbjuder 99 servicekontor denna service.

 • Statens servicecenter driver digitalisering med införandet av Peppol
  Som Swish för myndigheternas fakturor. Nu rullar Statens service­center ut Peppol till sina kundmyndigheter.

 • Generaldirektör Åsa Lindh på plats
  Nu är vår nya generaldirektör på plats. Den 1 april tillträdde Åsa Lindh posten som generaldirektör för Statens servicecenter.

 • Digitalt ministerbesök på servicekontor
  I juni 2020 öppnade Statens servicecenter fyra nya servicekontor i Storuman, Torsby, Vansbro och Åsele som ett led i regeringens satsning på utökad lokal statlig närvaro. Vid invigningen deltog bland andra civilminister Lena Micko. Den 31 mars gjorde civilministern ett digitalt återbesök i Storuman för att ta del av servicehandläggarnas erfarenheter.

 • Dags för andra halvlek för Statens servicecenter
  Med generaldirektör Thomas Pålsson vid rodret kan Statens servicecenters utvecklingsresa sammanfattas med orden: digitalisering, effektivisering och leveranssäkerhet. Den 31 mars tackar Thomas Pålsson för sig.

 • Statens servicecenter etablerar verksamhet för e-handel i Kiruna
  Regeringen beslutade den 24 mars att tio myndigheter varav merparten universitet ska ansluta sig till Statens servicecenters tjänst för e-handel. Statens servicecenter får även i uppdrag att etablera ett kontor i Kiruna.

 • Viktig milstolpe när Bolagsverket börjar använda Heroma
  Statens servicecenter har nu infört löne- och personalsystemet Heroma till Bolagsverket som är första kundmyndighet att driftsätta systemet. Statens servicecenter räknar med att cirka 100 000 statliga löner för bland annat de största myndigheterna i statsförvaltningen inom en fyraårsperiod kommer att hanteras i systemet.

 • Granskningsrapport om statlig administration välkomnas
  – Statens servicecenter välkomnar Riksrevisionens granskning som visar på vikten av centralisering och samordning inom den statliga administrationen för konkreta resultat, säger Statens servicecenters generaldirektör Thomas Pålsson.

 • Årsredovisning 2020 – ett utmanande år med många positiva resultat
  För fjärde året i rad kan vi redovisa ett ekonomiskt överskott i verksamheten. Fyra nya servicekontor, införande av Arbetsförmedlingens kundtorgstjänst, fortsatt effektivisering av de administrativa tjänsterna och höga betyg från kunderna. Årsredovisningen för 2020 vittnar om ett mycket händelserikt år.

 • Statens servicecenter föreslås ta plats i beredskapssektor
  I den statliga utredningen om civilt försvar föreslås att Statens servicecenter utses till beredskapsmyndighet och att myndigheten ska ingå i beredskapssektorn för ekonomisk säkerhet. Säkerhetschef Lars Grundström och generaldirektör Thomas Pålsson är positiva till förslaget som samtidigt innebär att högre krav ställs på myndighetens säkerhetsskyddsarbete.

 • Arbetsförmedlingens kundtorg flyttar in till ytterligare 4 servicekontor
  I mars tar ytterligare fyra av Statens servicecenters servicekontor i Fagersta, Karlskoga, Trelleborg och Örebro över delar av den service som Arbetsförmedlingen erbjuder på sina kundtorg. Därmed erbjuder 92 servicekontor denna service.

 • Åsa Lindh utsedd till ny general­direktör för Statens servicecenter
  Regeringen beslutade den 11 februari att utse Åsa Lindh till ny generaldirektör och chef för Statens servicecenter. Åsa Lindh kommer närmast från tjänsten som verkställande direktör på Trygghetsstiftelsen.

 • Betyget från kunderna ökar
  Resultatet från vår senaste kundundersökning visar förbättringar inom samtliga områden jämfört med tidigare år. Användarna är mest nöjd med att lönen har utbetalats korrekt, att man blir väl bemött och får svar inom rimlig tid.

 • Leveranssäkerhet utmärker införandet av Arbetsförmedlingens kundtorgstjänst
  Införandet på servicekontoren av Arbetsförmedlingens kundtorgstjänst kännetecknas av högt tempo och många parallella processer. I februari erbjuder 88 servicekontor denna service.

 • Arbetsförmedlingens kundtorg flyttar in till ytterligare 4 servicekontor
  I februari tar ytterligare 4 av Statens servicecenters servicekontor i Jönköping, Trollhättan, Uppsala och Visby över delar av den service som Arbetsförmedlingen erbjuder på sina kundtorg. Därmed erbjuder 88 servicekontor denna service.

 • Generaldirektör Thomas Pålsson vice ordförande i Försäkringskassans styrelse
  Regeringen beslutade den 20 januari att generaldirektör Thomas Pålsson blir vice ordförande i Försäkringskassans styrelse.

 • Arbetsförmedlingens kundtorg flyttar in till ytterligare 3 servicekontor
  Den 18 januari tar ytterligare 3 av Statens servicecenters servicekontor i Lidköping, Lund och Umeå över delar av den service som Arbetsförmedlingen erbjuder på sina kundtorg. Därmed erbjuder 84 servicekontor denna service.

 • Utredning föreslår 28 nya servicekontor
  Nya servicekontor runtom i landet och fler anslutna myndigheter, såsom bland annat Centrala studiestödsnämnden och Trafikverket. Nu går utredningens förslag på remiss.

 • Fler nya kunder till Statens servicecenter
  Statens servicecenter tecknade i början av december en avsiktsförklaring med Jordbruksverket för leverans av lönetjänster i lönesystemet Heroma.

 • Fördjupat erfarenhetsutbyte mellan nordens statliga servicecenter
  Nu intensifieras samarbetet servicentren emellan. Länderna kommer träffas fler gånger per år och utvecklingsområden som särskilt kommer att belysas framöver är redovisning, IT-system och HR-tjänster.

 • Generaldirektör Thomas Pålsson tar plats i Försäkringskassans styrelse
  Regeringen har den 10 december utsett generaldirektör Thomas Pålsson som en av fyra nya styrelseledamöter i Försäkringskassans styrelse.

 • Hög kundnöjdhet trots pandemi
  Servicekontoren fortsätter leverera hög kvalité i kundbemötande. Trots svårare förutsättningar under coronapandemin visar en färsk kundundersökning att servicekontoren håller samma höga nivå som i tidigare mätningar.

 • Debatt: Tillsammans bryter vi utanförskapet i Sverige
  Generaldirektör Thomas Pålsson uppmanar i en debattartikel fler kommuner i socialt utsatta områden till samarbete mellan stat och kommun.

 • Arbetsförmedlingens kundtorg till ytterligare 12 servicekontor
  I december tar ytterligare 12 av Statens servicecenters servicekontor över delar av den service som Arbetsförmedlingen erbjuder på sina kundtorg. Vid årsskiftet erbjuder 81 servicekontor denna service.

 • Nu ges medborgarna i Rosengård både statlig och kommunal service på samma plats
  Malmö stad och Statens servicecenters servicekontor i Rosengård har inlett ett samarbete där samlad medborgarservice ges från stat och kommun på samma plats. Nu går det att ställa barn i kö till förskola och samtidigt ansöka om föräldrapenning vid ett och samma tillfälle.

 • Fokus på digitaliseringens möjligheter och utmaningar
  På Digital@Idags årliga temadag den 2 oktober anordnades 260 aktiviteter på 110 orter runt om i Sverige . På Kulturhuset i Stockholm medverkade Statens servicecenters generaldirektör, Thomas Pålsson, tillsammans med bland annat digitaliseringsminister Anders Ygeman och Staffan Isling, vd på Sveriges kommer och regioner vid programpunkten ”Hela landets digitala möjligheter” .

 • Temadag lyfter Sverige som digital nation
  Den 2 oktober arrangeras många aktiviteter runt om i Sverige där digitaliseringens utmaningar och möjligheter står i centrum. Bland aktörerna finns Statens servicecenters servicekontor som samlat genomför konkreta insatser under devisen ”Gör dig själv en e-tjänst” för att öka den digitala kompetensen bland landets medborgare.

 • Arbetsförmedlingens kundtorg till ännu fler servicekontor
  I oktober tar ytterligare 22 av Statens servicecenters servicekontor över delar av den service som Arbetsförmedlingen erbjuder på sina kundtorg. Totalt erbjuder hittills 69 servicekontor denna service.

 • Nya servicekontor i stor satsning på integration
  Ökad statlig närvaro och bättre samhällsservice i utsatta områden. Idag presenterades satsningen ”förortslyftet” där pengar till nya servicekontor är med i budgeten.

 • Arbetsförmedlingens kundtorg flyttar till servicekontor
  Under september månad tar ytterligare 23 av Statens servicecenters servicekontor över delar av den service som Arbetsförmedlingen erbjuder på sina kundtorg. Under hösten kommer totalt cirka 70 servicekontor kunna erbjuda denna service.

 • Löne- och personalsystemet Heroma införs för 100 000 statsanställda
  Statens servicecenter är nu redo att införa löne- och personalsystemet Heroma där cirka 100 000 statligt anställdas löner inom en fyraårsperiod kommer att hanteras. Förutom lönehantering finns en rad andra viktiga och efterfrågade funktioner integrerade i systemet.

 • Servicekontoren ska få fler att använda e-tjänster
  I Sverige finns en miljon medborgare som inte använder internet, samtidigt som de offentliga tjänsterna tillgängliggörs och erbjuds digitalt. I podden Smarta samtal berättar generaldirektör Thomas Pålsson om hur servicekontoren kan bidra till att minska det digitala utanförskapet och bidra till att nyttja potentialen i det personliga mötet.

 • Statens servicecenter stöttar Tillväxtverket under coronapandemin
  Statens servicecenter lånar ut cirka 30 medarbetare som ska bistå Tillväxtverket i deras regeringsuppdrag att hantera arbetsgivares ansökan om bidrag för korttidsarbete.

 • Nya servicekontor ska öppnas av Statens servicecenter
  Statens servicecenter har den 25 juni fått ett regeringsuppdrag att öppna nya servicekontor i Göteborg, Malmö, Stockholm och i Ulricehamns kommun.

 • Statliga servicekontoret invigs i Torsby
  Den 16 juni invigs det nya servicekontoret i Torsby som ett led i regeringens satsning på utökad lokal statlig närvaro.

 • Statliga servicekontoret invigs i Vansbro
  Den 15 juni invigs det nya servicekontoret i Vansbro som ett led i regeringens satsning på utökad lokal statlig närvaro.

 • Statliga servicekontoret invigs i Åsele
  Den 10 juni invigs det nya servicekontoret i Åsele som ett led i regeringens satsning på utökad lokal statlig närvaro.

 • Nu invigs fyra nya servicekontor
  Nu öppnar Statens servicecenter fyra nya servicekontor och därmed utökar staten sin lokala närvaro i landet. Först ut är kontoret i Storuman som invigs idag. Imorgon och kommande vecka väntar Åsele, Vansbro och Torsby.

 • Statliga servicekontoret invigs i Storuman
  Den 9 juni invigs det nya servicekontoret i Storuman som ett led i regeringens satsning på utökad lokal statlig närvaro.

 • Statens servicecenter kapar kostnaderna för staten
  Statens servicecenter har genom kraftfulla åtgärder effektiviserat verksamheten och kan nu sänka avgifterna för sina tjänster till kundmyndigheterna. Avgiften för lönespecifikationer sänks från och med den 1 juli i år.

 • Statens servicecenter får ny styrelse
  Den 28 maj beslutade regeringen om en ny styrelse för Statens servicecenter. Ny ordförande är Christina Lindenius, verkställande direktör för Svensk Försäkring. Vesna Jovic och Martin Valfridsson är nya ledamöter i styrelsen.

 • Nu erbjuder servicekontor en del av Arbetsförmedlingens tjänster
  Statens servicecenter tar över den service som Arbetsförmedlingen erbjuder på sina kundtorg. Under juni införs verksamheten på 18 servicekontor. Under hösten kommer totalt cirka 70 servicekontor kunna erbjuda kundtorgstjänsten.

 • Snabbare betalning av leverantörsfakturor
  – Vi måste alla hjälpas åt i den besvärliga situation som vi befinner oss i. Genom att betala våra leverantörsfakturor inom åtta dagar hoppas vi kunna bidra till att företag får in likviditet snabbare, säger generaldirektör Thomas Pålsson.
Senast uppdaterad: 2019-03-05
Publicerad: 2019-03-05