Alla nyheter och pressmeddelanden (RSS)


 • Vi toppar kartläggning om fysisk tillgänglighet och närvaro
  Statens servicecenter är i topp tre bland Sveriges myndigheter att erbjuda fysisk service med hög geografisk tillgänglighet. Detta visar länsstyrelsernas kartläggning av Sveriges statliga närvaro och service.

 • Vi stänger bokslutsböckerna för 80 myndigheter
  Det är bokslutstider och våra ekonomer har fokus på kundmyndigheternas årsbokslut. Den närmsta månaden levererar vi de finansiella rapporterna till 80 myndigheter, vilket motsvarar hela 37 procent av alla myndigheter i statsförvaltningen som gör bokslut.

 • Statens servicecenter erbjuder Migrationsverkets tjänster på fler orter
  Nu kan besökare till de statliga servicekontoren även få hjälp med Migrationsverkets digitala tjänster på servicekontoren i Eskilstuna, Jönköping och Linköping. Detta då pilotprojekt utökas med syfte att utreda möjligheten till samverkan på fler servicekontor.

 • Kundmöten på toppnivå hos servicekontoren
  Servicekontorens besökare är fortsatt mycket nöjda med såväl hjälp som bemötande och svarstid. Det visar höstens kundundersökning.

 • Nu finns Arbetsförmedlingens kundtorg på alla statliga servicekontor
  Den 1 december tog Statens servicecenters servicekontor i Gävle över delar av den service som Arbetsförmedlingen har erbjudit på sina kundtorg. Därmed är överenskommelsen från 2019 om samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Statens servicecenter uppnådd. Denna service till kunderna finns nu på landets 118 servicekontor.

 • Tjänsteutveckling och kund­samverkan på Samverkansdagen 2021
  Dialog, transparens och samarbete med kundmyndigheter gick som en röd tråd genom hela Samverkansdagen 2021, i år på temat Utveckling för framtiden.

 • Arbetsförmedlingens kundtorg flyttar till servicekontoret i Gävle
  Den 1 december tar Statens servicecenters servicekontor i Gävle över delar av den service som Arbetsförmedlingen erbjuder på sina kundtorg. Servicekontoren erbjuder sedan tidigare vägledning i tjänster från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Kundtorgstjänsten finns nu på samtliga statliga servicekontor.

 • Arbetsförmedlingens kundtorg flyttar till servicekontoren i Göteborg
  Den 15 november tar Statens servicecenters servicekontor i Göteborg över delar av den service som Arbetsförmedlingen erbjuder på sina kundtorg. Servicekontoren erbjuder sedan tidigare vägledning i tjänster från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

 • Statligt servicekontor invigs i Liljeholmen
  Den 1 november invigs det nya servicekontoret i stadsdelen Liljeholmen i Stockholm, som ett led i regeringens satsning på utökad lokal statlig närvaro.

 • Civilministern besökte servicekontoret i Örebro
  I slutet av april 2022 flyttar Statens servicecenters servicekontor och Örebro kommuns servicecenter ihop. Den 27 oktober gjorde civilminister Lena Micko ett besök på servicekontoret på Slottsgatan för att informera sig om samarbetet.

 • Arbetsförmedlingens kundtorg flyttar till servicekontoren i Stockholms län
  Den 1 november tar Statens servicecenters servicekontor i Stockholms län över delar av den service som Arbetsförmedlingen erbjuder på sina kundtorg. Servicekontoren erbjuder sedan tidigare vägledning i tjänster från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

 • Arbetsförmedlingens kundtorg flyttar till servicekontoren i Malmö och Ystad
  Den 18 oktober tar Statens servicecenters servicekontor i Malmö och Ystad över delar av den service som Arbetsförmedlingen erbjuder på sina kundtorg. Servicekontoren erbjuder sedan tidigare vägledning i tjänster från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

 • Ökad digital inkludering i fokus under Digitalidag
  Den 15 oktober deltar Statens servicecenter i Digitalidag. Utvalda servicekontor får besök från Pensionsmyndigheten och Skatteverket som på plats kan visa besökare e-tjänster från sina myndigheter. Generaldirektör Åsa Lindh deltar i samtal om hur vi kan stötta medborgare när alltfler samhällstjänster finns online.

 • Ny adress och Arbetsförmedlingens kundtorg till servicekontoret i Katrineholm
  Den 11 oktober flyttar Statens servicecenters servicekontor i Katrineholm in till den nya lokalen på Köpmangatan 20. Samtidigt tar servicekontoret i Katrineholm över delar av den service som Arbetsförmedlingen erbjuder på sina kundtorg. Servicekontoren erbjuder sedan tidigare vägledning i tjänster från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

 • Nu ges medborgarna i Araby, Växjö, både statlig och kommunal service på samma plats
  Växjö kommun och Statens servicecenter inleder den 4 oktober ett samarbete om att samlad medborgarservice ska ges från stat och kommun på samma plats vid Medborgarkontoret i det socialt utsatta området Araby. Nu går det att ansöka om föräldrapenning och ställa barn i kö till förskola på samma plats vid ett och samma tillfälle.

 • Vi medverkar i kampanjen Tänk säkert
  På nätet är både individer och organisationer måltavlor för bedrägerier. I takt med den snabba digitaliseringen har kunskapen om informations­säkerhet halkat efter. Värdefull information hamnar lätt i fel händer med allvarliga konse­kvenser som följd. Men det går att förbättra säkerheten avsevärt med enkla åtgärder.

 • På väg mot 150 servicekontor – här är tidplanen
  Fler kommuner får förstärkt statlig service när 28 nya servicekontor öppnas fram till 2024. Den första delrapporten lämnas nu till regeringen med en preliminär tidplan för de första 14 kontoren som öppnas under 2022.

 • Statens servicecenter erbjuder Migrationsverkets tjänster i Borlänge, Mariestad och Visby
  Nu kan Statens servicecenters besökare få hjälp med Migrationsverkets digitala tjänster på servicekontoret i Borlänge, Mariestad och Visby. Den 1 september startar ett pilotprojekt som ska ge svar på om tjänsten kan utökas till fler servicekontor i landet.

 • Fortsatt högt besöksbetyg till servicekontoren
  Den senaste kundundersökningen visar att besökare på service­kontor över hela landet är fortsatt nöjda med såväl bemötande, service och svarstid. NKI-resultat uppgick till 93 på skalan 0 till 100.

 • Förstudie om domstolarna kan använda statliga servicekontor
  På flera platser i landet kan det komma att bli enklare för medborgare som ska delta i en förhandling vid en domstol. Domstolsverket har tillsammans med Statens servicecenter startat en förstudie med målet att utreda förutsättningarna för tjänstesamverkan på ett antal av de 117 statliga servicekontor som finns runt om i landet.

 • Lokal klar för samlad service från stat och kommun i Örebro
  Våren 2022 flyttar Statens servicecenters servicekontor och Örebro kommuns servicecenter ihop. Hyresavtalet tecknades den 7 juni och flytten går till stadsbibliotekets tidigare lokaler vid Olof Palmes torg.

 • Migrationsverket och Statens servicecenter i nytt samarbete
  Migrationsverket och Statens servicecenter inleder samverkan i ett pilotprojekt. Med start den 1 september 2021 ska servicekontoren i Borlänge, Mariestad och Visby bland annat ge stöd till besökare som vill använda Migrationsverkets digitala tjänster.

 • Statligt servicekontor invigs i Ulricehamn
  Den 1 juni invigs det nya servicekontoret i Ulricehamn som ett led i regeringens satsning på utökad lokal statlig närvaro.

 • Statens servicecenter ska etablera 28 nya servicekontor
  Regeringen har gett i uppdrag till Statens servicecenter att etablera 28 nya servicekontor. Uppdraget är en tydlig politisk prioritering att öka den statliga närvaron ute i landet genom en fortsatt utbyggnad av den statliga lokala servicen.

 • Arbetsförmedlingens kundtorg flyttar in till ytterligare 7 servicekontor
  I maj tar ytterligare sju av Statens servicecenters servicekontor i Borås, Halmstad, Helsingborg, Karlstad, Linköping, Skövde och Varberg över delar av den service som Arbetsförmedlingen erbjuder på sina kundtorg. Därmed erbjuder 99 servicekontor denna service.

 • Statens servicecenter driver digitalisering med införandet av Peppol
  Som Swish för myndigheternas fakturor. Nu rullar Statens service­center ut Peppol till sina kundmyndigheter.

 • Generaldirektör Åsa Lindh på plats
  Nu är vår nya generaldirektör på plats. Den 1 april tillträdde Åsa Lindh posten som generaldirektör för Statens servicecenter.

 • Digitalt ministerbesök på servicekontor
  I juni 2020 öppnade Statens servicecenter fyra nya servicekontor i Storuman, Torsby, Vansbro och Åsele som ett led i regeringens satsning på utökad lokal statlig närvaro. Vid invigningen deltog bland andra civilminister Lena Micko. Den 31 mars gjorde civilministern ett digitalt återbesök i Storuman för att ta del av servicehandläggarnas erfarenheter.

 • Dags för andra halvlek för Statens servicecenter
  Med generaldirektör Thomas Pålsson vid rodret kan Statens servicecenters utvecklingsresa sammanfattas med orden: digitalisering, effektivisering och leveranssäkerhet. Den 31 mars tackar Thomas Pålsson för sig.

 • Statens servicecenter etablerar verksamhet för e-handel i Kiruna
  Regeringen beslutade den 24 mars att tio myndigheter varav merparten universitet ska ansluta sig till Statens servicecenters tjänst för e-handel. Statens servicecenter får även i uppdrag att etablera ett kontor i Kiruna.

 • Viktig milstolpe när Bolagsverket börjar använda Heroma
  Statens servicecenter har nu infört löne- och personalsystemet Heroma till Bolagsverket som är första kundmyndighet att driftsätta systemet. Statens servicecenter räknar med att cirka 100 000 statliga löner för bland annat de största myndigheterna i statsförvaltningen inom en fyraårsperiod kommer att hanteras i systemet.

 • Granskningsrapport om statlig administration välkomnas
  – Statens servicecenter välkomnar Riksrevisionens granskning som visar på vikten av centralisering och samordning inom den statliga administrationen för konkreta resultat, säger Statens servicecenters generaldirektör Thomas Pålsson.

 • Årsredovisning 2020 – ett utmanande år med många positiva resultat
  För fjärde året i rad kan vi redovisa ett ekonomiskt överskott i verksamheten. Fyra nya servicekontor, införande av Arbetsförmedlingens kundtorgstjänst, fortsatt effektivisering av de administrativa tjänsterna och höga betyg från kunderna. Årsredovisningen för 2020 vittnar om ett mycket händelserikt år.

 • Statens servicecenter föreslås ta plats i beredskapssektor
  I den statliga utredningen om civilt försvar föreslås att Statens servicecenter utses till beredskapsmyndighet och att myndigheten ska ingå i beredskapssektorn för ekonomisk säkerhet. Säkerhetschef Lars Grundström och generaldirektör Thomas Pålsson är positiva till förslaget som samtidigt innebär att högre krav ställs på myndighetens säkerhetsskyddsarbete.

 • Arbetsförmedlingens kundtorg flyttar in till ytterligare 4 servicekontor
  I mars tar ytterligare fyra av Statens servicecenters servicekontor i Fagersta, Karlskoga, Trelleborg och Örebro över delar av den service som Arbetsförmedlingen erbjuder på sina kundtorg. Därmed erbjuder 92 servicekontor denna service.

 • Åsa Lindh utsedd till ny general­direktör för Statens servicecenter
  Regeringen beslutade den 11 februari att utse Åsa Lindh till ny generaldirektör och chef för Statens servicecenter. Åsa Lindh kommer närmast från tjänsten som verkställande direktör på Trygghetsstiftelsen.

 • Betyget från kunderna ökar
  Resultatet från vår senaste kundundersökning visar förbättringar inom samtliga områden jämfört med tidigare år. Användarna är mest nöjd med att lönen har utbetalats korrekt, att man blir väl bemött och får svar inom rimlig tid.

 • Arbetsförmedlingens kundtorg flyttar in till ytterligare 4 servicekontor
  I februari tar ytterligare 4 av Statens servicecenters servicekontor i Jönköping, Trollhättan, Uppsala och Visby över delar av den service som Arbetsförmedlingen erbjuder på sina kundtorg. Därmed erbjuder 88 servicekontor denna service.

 • Arbetsförmedlingens kundtorg flyttar in till ytterligare 3 servicekontor
  Den 18 januari tar ytterligare 3 av Statens servicecenters servicekontor i Lidköping, Lund och Umeå över delar av den service som Arbetsförmedlingen erbjuder på sina kundtorg. Därmed erbjuder 84 servicekontor denna service.

 • Utredning föreslår 28 nya servicekontor
  Nya servicekontor runtom i landet och fler anslutna myndigheter, såsom bland annat Centrala studiestödsnämnden och Trafikverket. Nu går utredningens förslag på remiss.

 • Fler nya kunder till Statens servicecenter
  Statens servicecenter tecknade i början av december en avsiktsförklaring med Jordbruksverket för leverans av lönetjänster i lönesystemet Heroma.

 • Fördjupat erfarenhetsutbyte mellan nordens statliga servicecenter
  Nu intensifieras samarbetet servicentren emellan. Länderna kommer träffas fler gånger per år och utvecklingsområden som särskilt kommer att belysas framöver är redovisning, IT-system och HR-tjänster.

 • Generaldirektör Thomas Pålsson tar plats i Försäkringskassans styrelse
  Regeringen har den 10 december utsett generaldirektör Thomas Pålsson som en av fyra nya styrelseledamöter i Försäkringskassans styrelse.

 • Hög kundnöjdhet trots pandemi
  Servicekontoren fortsätter leverera hög kvalité i kundbemötande. Trots svårare förutsättningar under coronapandemin visar en färsk kundundersökning att servicekontoren håller samma höga nivå som i tidigare mätningar.

 • Debatt: Tillsammans bryter vi utanförskapet i Sverige
  Generaldirektör Thomas Pålsson uppmanar i en debattartikel fler kommuner i socialt utsatta områden till samarbete mellan stat och kommun.

 • Arbetsförmedlingens kundtorg till ytterligare 12 servicekontor
  I december tar ytterligare 12 av Statens servicecenters servicekontor över delar av den service som Arbetsförmedlingen erbjuder på sina kundtorg. Vid årsskiftet erbjuder 81 servicekontor denna service.

 • Nu ges medborgarna i Rosengård både statlig och kommunal service på samma plats
  Malmö stad och Statens servicecenters servicekontor i Rosengård har inlett ett samarbete där samlad medborgarservice ges från stat och kommun på samma plats. Nu går det att ställa barn i kö till förskola och samtidigt ansöka om föräldrapenning vid ett och samma tillfälle.

 • Fokus på digitaliseringens möjligheter och utmaningar
  På Digital@Idags årliga temadag den 2 oktober anordnades 260 aktiviteter på 110 orter runt om i Sverige . På Kulturhuset i Stockholm medverkade Statens servicecenters generaldirektör, Thomas Pålsson, tillsammans med bland annat digitaliseringsminister Anders Ygeman och Staffan Isling, vd på Sveriges kommer och regioner vid programpunkten ”Hela landets digitala möjligheter” .

 • Temadag lyfter Sverige som digital nation
  Den 2 oktober arrangeras många aktiviteter runt om i Sverige där digitaliseringens utmaningar och möjligheter står i centrum. Bland aktörerna finns Statens servicecenters servicekontor som samlat genomför konkreta insatser under devisen ”Gör dig själv en e-tjänst” för att öka den digitala kompetensen bland landets medborgare.

 • Arbetsförmedlingens kundtorg till ännu fler servicekontor
  I oktober tar ytterligare 22 av Statens servicecenters servicekontor över delar av den service som Arbetsförmedlingen erbjuder på sina kundtorg. Totalt erbjuder hittills 69 servicekontor denna service.
Senast uppdaterad: 2019-03-05
Publicerad: 2019-03-05