Alla nyheter och pressmeddelanden (RSS)


 • Arbetsförmedlingens kundtorg flyttar in till ytterligare 3 servicekontor
  Den 18 januari tar ytterligare 3 av Statens servicecenters servicekontor i Lidköping, Lund och Umeå över delar av den service som Arbetsförmedlingen erbjuder på sina kundtorg. Därmed erbjuder 84 servicekontor denna service.

 • Utredning föreslår 28 nya servicekontor
  Nya servicekontor runtom i landet och fler anslutna myndigheter, såsom bland annat Centrala studiestödsnämnden och Trafikverket. Nu går utredningens förslag på remiss.

 • Fler nya kunder till Statens servicecenter
  Statens servicecenter tecknade i början av december en avsiktsförklaring med Jordbruksverket för leverans av lönetjänster i lönesystemet Heroma.

 • Fördjupat erfarenhetsutbyte mellan nordens statliga servicecenter
  Nu intensifieras samarbetet servicentren emellan. Länderna kommer träffas fler gånger per år och utvecklingsområden som särskilt kommer att belysas framöver är redovisning, IT-system och HR-tjänster.

 • Generaldirektör Thomas Pålsson tar plats i Försäkringskassans styrelse
  Regeringen har den 10 december utsett generaldirektör Thomas Pålsson som en av fyra nya styrelseledamöter i Försäkringskassans styrelse.

 • Hög kundnöjdhet trots pandemi
  Servicekontoren fortsätter leverera hög kvalité i kundbemötande. Trots svårare förutsättningar under coronapandemin visar en färsk kundundersökning att servicekontoren håller samma höga nivå som i tidigare mätningar.

 • Debatt: Tillsammans bryter vi utanförskapet i Sverige
  Generaldirektör Thomas Pålsson uppmanar i en debattartikel fler kommuner i socialt utsatta områden till samarbete mellan stat och kommun.

 • Arbetsförmedlingens kundtorg till ytterligare 12 servicekontor
  I december tar ytterligare 12 av Statens servicecenters servicekontor över delar av den service som Arbetsförmedlingen erbjuder på sina kundtorg. Vid årsskiftet erbjuder 81 servicekontor denna service.

 • Nu ges medborgarna i Rosengård både statlig och kommunal service på samma plats
  Malmö stad och Statens servicecenters servicekontor i Rosengård har inlett ett samarbete där samlad medborgarservice ges från stat och kommun på samma plats. Nu går det att ställa barn i kö till förskola och samtidigt ansöka om föräldrapenning vid ett och samma tillfälle.

 • Fokus på digitaliseringens möjligheter och utmaningar
  På Digital@Idags årliga temadag den 2 oktober anordnades 260 aktiviteter på 110 orter runt om i Sverige . På Kulturhuset i Stockholm medverkade Statens servicecenters generaldirektör, Thomas Pålsson, tillsammans med bland annat digitaliseringsminister Anders Ygeman och Staffan Isling, vd på Sveriges kommer och regioner vid programpunkten ”Hela landets digitala möjligheter” .

 • Temadag lyfter Sverige som digital nation
  Den 2 oktober arrangeras många aktiviteter runt om i Sverige där digitaliseringens utmaningar och möjligheter står i centrum. Bland aktörerna finns Statens servicecenters servicekontor som samlat genomför konkreta insatser under devisen ”Gör dig själv en e-tjänst” för att öka den digitala kompetensen bland landets medborgare.

 • Arbetsförmedlingens kundtorg till ännu fler servicekontor
  I oktober tar ytterligare 22 av Statens servicecenters servicekontor över delar av den service som Arbetsförmedlingen erbjuder på sina kundtorg. Totalt erbjuder hittills 69 servicekontor denna service.

 • Nya servicekontor i stor satsning på integration
  Ökad statlig närvaro och bättre samhällsservice i utsatta områden. Idag presenterades satsningen ”förortslyftet” där pengar till nya servicekontor är med i budgeten.

 • Arbetsförmedlingens kundtorg flyttar till servicekontor
  Under september månad tar ytterligare 23 av Statens servicecenters servicekontor över delar av den service som Arbetsförmedlingen erbjuder på sina kundtorg. Under hösten kommer totalt cirka 70 servicekontor kunna erbjuda denna service.

 • Löne- och personalsystemet Heroma införs för 100 000 statsanställda
  Statens servicecenter är nu redo att införa löne- och personalsystemet Heroma där cirka 100 000 statligt anställdas löner inom en fyraårsperiod kommer att hanteras. Förutom lönehantering finns en rad andra viktiga och efterfrågade funktioner integrerade i systemet.

 • Servicekontoren ska få fler att använda e-tjänster
  I Sverige finns en miljon medborgare som inte använder internet, samtidigt som de offentliga tjänsterna tillgängliggörs och erbjuds digitalt. I podden Smarta samtal berättar generaldirektör Thomas Pålsson om hur servicekontoren kan bidra till att minska det digitala utanförskapet och bidra till att nyttja potentialen i det personliga mötet.

 • Statens servicecenter stöttar Tillväxtverket under coronapandemin
  Statens servicecenter lånar ut cirka 30 medarbetare som ska bistå Tillväxtverket i deras regeringsuppdrag att hantera arbetsgivares ansökan om bidrag för korttidsarbete.

 • Nya servicekontor ska öppnas av Statens servicecenter
  Statens servicecenter har den 25 juni fått ett regeringsuppdrag att öppna nya servicekontor i Göteborg, Malmö, Stockholm och i Ulricehamns kommun.

 • Statliga servicekontoret invigs i Torsby
  Den 16 juni invigs det nya servicekontoret i Torsby som ett led i regeringens satsning på utökad lokal statlig närvaro.

 • Statliga servicekontoret invigs i Vansbro
  Den 15 juni invigs det nya servicekontoret i Vansbro som ett led i regeringens satsning på utökad lokal statlig närvaro.

 • Statliga servicekontoret invigs i Åsele
  Den 10 juni invigs det nya servicekontoret i Åsele som ett led i regeringens satsning på utökad lokal statlig närvaro.

 • Nu invigs fyra nya servicekontor
  Nu öppnar Statens servicecenter fyra nya servicekontor och därmed utökar staten sin lokala närvaro i landet. Först ut är kontoret i Storuman som invigs idag. Imorgon och kommande vecka väntar Åsele, Vansbro och Torsby.

 • Statliga servicekontoret invigs i Storuman
  Den 9 juni invigs det nya servicekontoret i Storuman som ett led i regeringens satsning på utökad lokal statlig närvaro.

 • Statens servicecenter kapar kostnaderna för staten
  Statens servicecenter har genom kraftfulla åtgärder effektiviserat verksamheten och kan nu sänka avgifterna för sina tjänster till kundmyndigheterna. Avgiften för lönespecifikationer sänks från och med den 1 juli i år.

 • Statens servicecenter får ny styrelse
  Den 28 maj beslutade regeringen om en ny styrelse för Statens servicecenter. Ny ordförande är Christina Lindenius, verkställande direktör för Svensk Försäkring. Vesna Jovic och Martin Valfridsson är nya ledamöter i styrelsen.

 • Nu erbjuder servicekontor en del av Arbetsförmedlingens tjänster
  Statens servicecenter tar över den service som Arbetsförmedlingen erbjuder på sina kundtorg. Under juni införs verksamheten på 18 servicekontor. Under hösten kommer totalt cirka 70 servicekontor kunna erbjuda kundtorgstjänsten.

 • Snabbare betalning av leverantörsfakturor
  – Vi måste alla hjälpas åt i den besvärliga situation som vi befinner oss i. Genom att betala våra leverantörsfakturor inom åtta dagar hoppas vi kunna bidra till att företag får in likviditet snabbare, säger generaldirektör Thomas Pålsson.

 • Utredare föreslår inrättande av nya servicekontor
  Utredningen En utvecklad organisation för lokal statlig service lämnade den 25 mars i en delrapport förslag att åtta nya servicekontor bör inrättas under år 2020. Det handlar om de fyra som redan beslutats för Storuman, Torsby, Vansbro och Åsele, samt ytterligare fyra i Stockholm, Göteborg, Malmö och Ulricehamn.

 • Beredskap för fortsatt god medborgarservice
  Statens servicecenter fortsätter ge god service till medborgare via service­kontoren kopplat till hanteringen av covid-19.

 • Intensiv planering för nya service­kontoren
  Preliminära invigningsdatum har nu satts för de nya servicekontoren i Vansbro, Torsby, Åsele och Storuman. Före midsommar ska kontoren vara i drift och nu jobbar projektgruppen för högtryck för att allt ska komma på plats i tid.

 • Årets unga kvinnliga ledare jobbar på Statens servicecenter
  Era Gerguri, kontorsområdeschef på Statens servicecenter, har utsetts till ”Årets unga ledande kvinna 2019” i Jönköpings län. I sitt arbete leder hon 16 medarbetare på servicekontoren i Gislaved, Nässjö, Tranås och Vetlanda.

 • Erfarenheter från servicekontor på export till Ukraina
  Generaldirektör Thomas Pålsson representerade Sverige den 18 februari i Kiev vid konferensen ”Bringing Services Closer”. I sitt anförande lyfte han fram goda exempel från myndigheten och hur viktigt det är med fungerande medborgarservice.

 • Myndigheter får hjälp att effekt­i­visera inköp inom e-handel
  Statens servicecenter startar nu ett utvecklingsprogram för att hjälpa kunder att effektivisera sina inköp inom e-handel. Programmet kommer att ge deltagarna konkreta verktyg för att utveckla sina inköpsprocesser.

 • Expertråd tillsätts för nya perspektiv på framtidens statliga servicekontor
  Statens servicecenter inrättar ett expertråd med samlad expertis för att höja kompetensen om hur sociala, ekonomiska och tekniska omvärldsfrågor påverkar förutsättningarna för de statliga servicekontoren.

 • Medborgare i Örebro får kommunal och statlig service på en plats
  Statens servicecenter och Örebro kommun inleder ett samarbete med målet att medborgarna ska få en samlad service från stat och kommun. Det beslutas genom en avsiktsförklaring vid Örebro slott den 24 januari.

 • Den vanligaste besökaren på servicekontoren är ung och man
  Fler män än kvinnor besöker servicekontoren. Vanligast är att besökarna är mellan 25-44 år. De vanligaste frågorna hör till Skatteverket. Detta visar den senaste besöksundersökningen på servicekontoren. Besökarna är fortsatt nöjda med den hjälp de får, bemötandet är bra och de får svar inom rimlig tid.

 • Statens servicecenter välkomnar regeringens initiativ
  Statens servicecenters generaldirektör Thomas Pålsson ser positivt på att regeringen tillsätter en utredning för att utveckla de statliga servicekontoren och därigenom stärka tillgången till statlig service i hela landet.

 • Statens servicecenter inviger nytt kontor i Sollefteå den 28 november
  Statens servicecenters generaldirektör Thomas Pålsson deltar vid invigningen tillsammans med bland annat civilminister Lena Micko. Statens servicecenter öppnar kontor i Sollefteå inom verksamhet myndighetsservice, där vi erbjuder administrativt stöd till andra statliga myndigheter.

 • Statens servicecenter tar över Arbetsförmedlingens kundtorg på sex orter
  Den 2 december flyttar Arbetsförmedlingens kundtorgsverksamhet in på Statens servicecenters servicekontor i Hässleholm, Motala, Skellefteå, Strömstad och Söderhamn. Längre fram startas även verksamheten i Växjö. Servicekontoren erbjuder sedan tidigare vägledning i tjänster från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

 • Lena Micko besökte servicekontor
  Statsrådet Lena Micko besökte vårt servicekontor i Nordstan i Göteborg den här veckan. Det var hennes första myndighetsbesök i Västra Götalandsregionen sedan hon tillträdde som ny civilminister.

 • Årets effektiviseringshjälte från Göteborgs universitet
  Staffan Gunnarsson från Göteborgs universitet har 2019 utsetts till Årets effektiviseringshjälte av Statens servicecenter. I sin roll som projektansvarig och taktisk kontaktperson har han bidragit till utvecklingen av lönetjänsten Primula.

 • Framtida möjligheter och kundens behov i fokus på Samverkansdagen 2019
  Frigör tid samtidigt som du får mer gjort var temat på Samverkansdagen 26 september. Representanter från Statens servicecenters kundmyndigheter fick veta mer om hur utveckling av tid­redovisning, e-kvitton och standardisering av tjänster kan spara både tid, pengar och bidra till en enklare administrativ vardag.

 • Budget: Statens servicecenter får ytterligare medel för att öppna fler servicekontor
  I dag lämnade regeringen över sitt budgetförslag för år 2020 till riksdagen. Statens servicecenter föreslås i budgetpropositionen få ytterligare 54 miljoner för att öppna fler servicekontor i landet.

 • Statens servicecenter öppnar fler servicekontor
  Statens servicecenter ska fortsätta bygga ut servicekontors­verksamheten i hela landet. Storuman, Torsby, Vansbro och Åsele är några av de orter som regeringen föreslår ska få egna servicekontor.

 • Regeringen vill samordna statens system för e-handel
  I en ny promemoria föreslår regeringen att de myndigheter som regeringen bestämmer ska vara skyldiga att ansluta sig till Statens servicecenters tjänster för e-handel. Myndigheterna ska ha anslutit sig senast den 1 januari 2023.


 • Statens servicecenter öppnar nytt kontor i Sollefteå
  Skogsstyrelsen har tecknat en överenskommelse med Statens servicecenter. Det innebär att Statens servicecenter kommer att leverera administrativa tjänster till Skogsstyrelsen.

 • Arbetsförmedlingen säkrar sin service i hela landet
  Arbetsförmedlingen ska stärka sin service till arbetssökande och arbetsgivare. Genom ett samarbete med Statens servicecenter genomförs ett pilotprojekt i höst. Projektet ska bana väg för att landets 113 servicekontor övertar Arbetsförmedlingens kundtorg.

 • Ny upphandling av e-arkiv för staten
  Statens servicecenter ska påbörja en ny upphandling av ett statligt e-arkiv. Upphandlingen syftar till att öka tillgängligheten, förbättra servicen och bättre möta kraven på öppenhet från medborgare, företag och media.

 • Debatt: Bibehållen offentlig service kräver nya arbetssätt
  Idag publiceras vår debattartikel "Bibehållen offentlig service kräver nya arbetssätt" i Dagens Samhälle.

 • Generaldirektör Thomas Pålsson besöker servicekontoret i Brandbergen
  Kontoret i Brandbergen har snart varit öppet i ett år. Det har snabbt blivit en viktig mötesplats för många boende i Brandbergen. De söker sig hit för att få hjälp och stöd när det gäller frågor om skatter, folkbokföring, socialförsäkringar, pensionsvillkor och mycket annat.
Senast uppdaterad: 2019-03-05
Publicerad: 2019-03-05