• Startsida
 • Alla nyheter och pressmeddelanden (RSS)

Alla nyheter och pressmeddelanden (RSS)

 • 2020-03-25
  Utredare föreslår inrättande av nya servicekontor
  Utredningen En utvecklad organisation för lokal statlig service lämnade den 25 mars i en delrapport förslag att åtta nya servicekontor bör inrättas under år 2020. Det handlar om de fyra som redan beslutats för Storuman, Torsby, Vansbro och Åsele, samt ytterligare fyra i Stockholm, Göteborg, Malmö och Ulricehamn.
 • 2020-03-20
  Beredskap för fortsatt god medborgarservice
  Statens servicecenter fortsätter ge god service till medborgare via service­kontoren kopplat till hanteringen av covid-19.
 • 2020-03-16
  Intensiv planering för nya service­kontoren
  Preliminära invigningsdatum har nu satts för de nya servicekontoren i Vansbro, Torsby, Åsele och Storuman. Före midsommar ska kontoren vara i drift och nu jobbar projektgruppen för högtryck för att allt ska komma på plats i tid.
 • 2020-03-06
  Årets unga kvinnliga ledare jobbar på Statens servicecenter
  Era Gerguri, kontorsområdeschef på Statens servicecenter, har utsetts till ”Årets unga ledande kvinna 2019” i Jönköpings län. I sitt arbete leder hon 16 medarbetare på servicekontoren i Gislaved, Nässjö, Tranås och Vetlanda.
 • 2020-02-20
  Erfarenheter från servicekontor på export till Ukraina
  Generaldirektör Thomas Pålsson representerade Sverige den 18 februari i Kiev vid konferensen ”Bringing Services Closer”. I sitt anförande lyfte han fram goda exempel från myndigheten och hur viktigt det är med fungerande medborgarservice.
 • 2020-02-04
  Myndigheter får hjälp att effekt­i­visera inköp inom e-handel
  Statens servicecenter startar nu ett utvecklingsprogram för att hjälpa kunder att effektivisera sina inköp inom e-handel. Programmet kommer att ge deltagarna konkreta verktyg för att utveckla sina inköpsprocesser.
 • 2020-01-30
  Expertråd tillsätts för nya perspektiv på framtidens statliga servicekontor
  Statens servicecenter inrättar ett expertråd med samlad expertis för att höja kompetensen om hur sociala, ekonomiska och tekniska omvärldsfrågor påverkar förutsättningarna för de statliga servicekontoren.
 • 2020-01-24
  Medborgare i Örebro får kommunal och statlig service på en plats
  Statens servicecenter och Örebro kommun inleder ett samarbete med målet att medborgarna ska få en samlad service från stat och kommun. Det beslutas genom en avsiktsförklaring vid Örebro slott den 24 januari.
 • 2020-01-23
  Den vanligaste besökaren på servicekontoren är ung och man
  Fler män än kvinnor besöker servicekontoren. Vanligast är att besökarna är mellan 25-44 år. De vanligaste frågorna hör till Skatteverket. Detta visar den senaste besöksundersökningen på servicekontoren. Besökarna är fortsatt nöjda med den hjälp de får, bemötandet är bra och de får svar inom rimlig tid.
 • 2019-12-27
  Statens servicecenter välkomnar regeringens initiativ
  Statens servicecenters generaldirektör Thomas Pålsson ser positivt på att regeringen tillsätter en utredning för att utveckla de statliga servicekontoren och därigenom stärka tillgången till statlig service i hela landet.
 • 2019-11-27
  Statens servicecenter inviger nytt kontor i Sollefteå den 28 november
  Statens servicecenters generaldirektör Thomas Pålsson deltar vid invigningen tillsammans med bland annat civilminister Lena Micko. Statens servicecenter öppnar kontor i Sollefteå inom verksamhet myndighetsservice, där vi erbjuder administrativt stöd till andra statliga myndigheter.
 • 2019-11-25
  Statens servicecenter tar över Arbetsförmedlingens kundtorg på sex orter
  Den 2 december flyttar Arbetsförmedlingens kundtorgsverksamhet in på Statens servicecenters servicekontor i Hässleholm, Motala, Skellefteå, Strömstad och Söderhamn. Längre fram startas även verksamheten i Växjö. Servicekontoren erbjuder sedan tidigare vägledning i tjänster från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.
 • 2019-11-15
  Lena Micko besökte servicekontor
  Statsrådet Lena Micko besökte vårt servicekontor i Nordstan i Göteborg den här veckan. Det var hennes första myndighetsbesök i Västra Götalandsregionen sedan hon tillträdde som ny civilminister.
 • 2019-09-30
  Årets effektiviseringshjälte från Göteborgs universitet
  Staffan Gunnarsson från Göteborgs universitet har 2019 utsetts till Årets effektiviseringshjälte av Statens servicecenter. I sin roll som projektansvarig och taktisk kontaktperson har han bidragit till utvecklingen av lönetjänsten Primula.
 • 2019-09-27
  Framtida möjligheter och kundens behov i fokus på Samverkansdagen 2019
  Frigör tid samtidigt som du får mer gjort var temat på Samverkansdagen 26 september. Representanter från Statens servicecenters kundmyndigheter fick veta mer om hur utveckling av tid­redovisning, e-kvitton och standardisering av tjänster kan spara både tid, pengar och bidra till en enklare administrativ vardag.
 • 2019-09-18
  Budget: Statens servicecenter får ytterligare medel för att öppna fler servicekontor
  I dag lämnade regeringen över sitt budgetförslag för år 2020 till riksdagen. Statens servicecenter föreslås i budgetpropositionen få ytterligare 54 miljoner för att öppna fler servicekontor i landet.
 • 2019-09-10
  Statens servicecenter öppnar fler servicekontor
  Statens servicecenter ska fortsätta bygga ut servicekontors­verksamheten i hela landet. Storuman, Torsby, Vansbro och Åsele är några av de orter som regeringen föreslår ska få egna servicekontor.
 • 2019-07-12
  Regeringen vill samordna statens system för e-handel
  I en ny promemoria föreslår regeringen att de myndigheter som regeringen bestämmer ska vara skyldiga att ansluta sig till Statens servicecenters tjänster för e-handel. Myndigheterna ska ha anslutit sig senast den 1 januari 2023.

 • 2019-07-04
  Statens servicecenter öppnar nytt kontor i Sollefteå
  Skogsstyrelsen har tecknat en överenskommelse med Statens servicecenter. Det innebär att Statens servicecenter kommer att leverera administrativa tjänster till Skogsstyrelsen.
 • 2019-07-02
  Arbetsförmedlingen säkrar sin service i hela landet
  Arbetsförmedlingen ska stärka sin service till arbetssökande och arbetsgivare. Genom ett samarbete med Statens servicecenter genomförs ett pilotprojekt i höst. Projektet ska bana väg för att landets 113 servicekontor övertar Arbetsförmedlingens kundtorg.
 • 2019-06-19
  Ny upphandling av e-arkiv för staten
  Statens servicecenter ska påbörja en ny upphandling av ett statligt e-arkiv. Upphandlingen syftar till att öka tillgängligheten, förbättra servicen och bättre möta kraven på öppenhet från medborgare, företag och media.
 • 2019-06-10
  Debatt: Bibehållen offentlig service kräver nya arbetssätt
  Idag publiceras vår debattartikel "Bibehållen offentlig service kräver nya arbetssätt" i Dagens Samhälle.
 • 2019-06-03
  Generaldirektör Thomas Pålsson besöker servicekontoret i Brandbergen
  Kontoret i Brandbergen har snart varit öppet i ett år. Det har snabbt blivit en viktig mötesplats för många boende i Brandbergen. De söker sig hit för att få hjälp och stöd när det gäller frågor om skatter, folkbokföring, socialförsäkringar, pensionsvillkor och mycket annat.
 • 2019-06-03
  Gd Thomas Pålsson: "Varmt välkomna!"
  Den 1 juni tog Statens servicecenter över ansvaret för landets 113 servicekontor från Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten. I filmen hälsar generaldirektör Thomas Pålsson alla medborgare och nya medarbetare välkomna till Statens servicecenter!
 • 2019-04-10
  Vårbudgeten: Servicekontor ska etableras på fler orter
  Idag presenterade regeringen vårbudgeten och där framgick det bland annat att servicekontoren ska bli fler. Regeringen kommer också återkomma till Arbetsförmedlingens framtida deltagande i serviceorganisationen.
 • 2019-03-21
  Servicekontoren: Ett möte - flera tjänster
  I sommar tar Statens servicecenter över ansvaret för landets alla servicekontor där medborgare och företagare kan få lokal statlig service.
 • 2019-03-19
  Statens servicecenter fortsätter att växa
  Statens servicecenter omsatte 477 miljoner kronor 2018. Det är en ökning med 15 procent i jämförelse med föregående år.
 • 2019-02-26
  Statens servicecenter välkomnar förslaget om servicekontoren
  Statens servicecenter som i sommar tar över ansvaret för servicekontoren är positiv till att Arbetsförmedlingen ansluter sig till kontoren på sikt.
 • 2019-02-26
  Nytt avtal för e-handelstjänst ska spara pengar åt staten
  Statens servicecenter avser att teckna avtal med Visma Commerce för att fortsätta att leverera tjänster inom e-handel till statliga myndigheter.
 • 2019-02-07
  Gd Thomas Pålsson får förlängt förordnande
  Regeringen har beslutat att generaldirektör Thomas Pålsson får förlängt förordnande som generaldirektör vid Statens servicecenter.
 • 2019-01-31
  Regeringen beslutar om lagrådsremiss
  Statens servicecenter tar över de statliga servicekontoren den 1 juni 2019. I dag beslutade regeringen om lagrådsremiss som ska  säkerställa de rättsliga förutsättningarna för uppdraget.
 • 2018-12-18
  Arbetsgivardeklaration på individnivå – vad påverkas?

  Från och med 1 januari 2019 gäller Skatteverkets nya regler för arbetsgivardeklaration och kontrolluppgifter.
 • 2018-12-18
  NKI 2018 visar att ett kunddrivet engagemang ger resultat

  I veckan kom resultatet för Statens servicecenters kundundersökning 2018. Som tidigare undersökte vi hur nöjda kunderna är med våra tjänster och leveranser. Undersökningen visade att insatser gett märkbara resultatförbättringar. Att lyssna på och arbeta med alla som använder våra tjänster förbättrar vår verksamhet. Engagerade kunder är en fantastisk tillgång!
 • 2018-12-18
  Förändringar gällande kundfaktureringen
  Från och med 1 januari 2019 ändrar vi kundfaktureringen så att det blir en faktura för lönekunder och en faktura för ekonomikunder (e-handel, redovisning och konsult).
 • 2018-12-18
  Karensavdrag ersätter karensdagen
  Den 1 januari 2019 avskaffas karensdagen i sjukförsäkringen och ersätts av ett karensavdrag. Ändringen syftar till att åstadkomma ett mer rättvist och förutsägbart avdrag i samband med sjukfrånvaro. Det nya regelverket i sjuklönelagen innebär ett för arbetsgivaren nytt sätt att hantera karens under tid med sjuklön.
 • 2018-12-18
  Ett gott resultat bygger på samverkan

  Informativ kundträff för fullservicekunder med fokus på bokslut och förordningsförändringar.
 • 2018-12-11
  Statens servicecenter avbryter upphandlingen av det förvaltningsgemensamma e-arkivet

  Statens servicecenter har beslutat att avbryta upphandlingen
  avseende en förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv till följd av bristande konkurrens och ett för högt pris.

 • 2018-11-09
  Inga höjda avgifter för 2019

  För tredje året i rad är avgifterna för Statens
  servicecenters tjänster oförändrade.

 • 2018-11-08
  Utbyte av expertis och erfarenheter mellan Skatteverket och Statens servicecenter 

  Skatteverket har besökt flera av Statens servicecenters kontor som hanterar lön och redovisning. Syftet med besöken var att berätta om lagar, förordningar och att prata om tolkningar och frågeställningar inom skatteområdet – ett ömsesidigt utbyte av information som hjälper oss att öka kvaliteten i vår leverans av tjänster.
 • 2018-11-08
  Portalen – förbättringar i sikte
  Ett drygt halvår har gått sedan lanseringen av webbplatsen Portalen – vår digitala mötesplats för serviceärenden. Vi är nöjda med införandet och utvecklar vidare. Här berättar vi om några förbättringar som du som användare har att vänta.
 • 2018-11-07
  Digitalisering bidrar till ökad effektivitet hos de nordiska statliga servicecentren
  Artificiell intelligens, chatbots och robotics; många spännande frågor diskuterades när de nordiska statliga servicecentren träffades under två dagar för att utbyta erfarenheter, inbjudna av det isländska statliga servicentret Fjársýsla ríkisins.
 • 2018-11-07
  Arbetsgivardeklaration på individnivå ersätter årlig kontrolluppgift
  Från och med den 1 januari 2019 gäller Skatteverkets nya regler för arbetsgivardeklaration och kontrolluppgifter. Förändringen innebär att arbetsgivaren ska redovisa utbetalda ersättningar, förmåner och skatteavdrag per individ, varje månad.
 • 2018-10-25
  Förberedelser inför kommande e-arkivtjänst i fokus på FAI:s årliga konferens
  I förra veckan samlades arkivarier, chefer med flera roller som arbetar med information på Föreningen för arkiv och informationsförvaltnings (FAI) årliga konferens. Statens fastighetsverk, en av pilotmyndigheterna i Statens servicecenters uppdrag e-arkiv, gav en uppskattad presentation om hur de förbereder myndigheten för e-arkivering – då digitaliseringen blivit en alltmer viktig fråga på samhällsagendan. Mattias Hammarlund, verksamhetsspecialist i myndighetens uppdrag att ta fram en e-arkivtjänst, och initiativtagare till FAI:s konferens berättar mer.
 • 2018-10-02
  Digitalt bokslut – en framgångsfaktor hos
  Tillväxtverket

  Tillväxtverket har under året testat Statens servicecenters arbetssätt för digitala bokslut. Ett arbetssätt som medför ökad kontroll, med överblick i realtid samt mer tid för analys.

 • 2018-10-02
  Få koll på digital mognad – använd DiMiOs
  ”Första gången jag var för gammal för att förstå det här var när jag var 30 år…”, säger docent Johan Magnusson från Samverkansdagens scen i Stockholm. Jag fastnade för citatet, för
  det är egentligen det allting handlar om; förmågan att förstå sin ständigt föränderliga omvärld och hur man bäst anpassar sig för att överleva i digitaliseringens framfart, även om det ibland är smärtsamt!

 • 2018-10-02
  Det digitala engagemanget på Arbetsförmedlingen
  Sektionen Digitalt engagemang på Arbetsförmedlingen är ett väl sammansvetsat team. De driver och håller ihop verksamhetens övergripande digitaliseringsarbete. En stor och komplex uppgift, där förberedelserna pågått sedan 2014, fast i form av mindre och enskilda digitaliseringsinitiativ.
 • 2018-10-02
  Populärt seminarium om e-arkiv

  Intresset för att ansluta sig till Statens servicecenters kommande e-arkivtjänst är fortsatt stort. Under Samverkansdagen hölls ett seminarium där Cia Jarehov, projektledare, och Mattias Hammarlund, verksamhetsspecialist, berättade om status för arbetet med det förvaltningsgemensamma e-arkivet och vad en myndighet kan göra för att förbereda sig inför en anslutning till tjänsten.
 • 2018-10-02
  Arbetsmiljöverket är ny kund hos Statens servicecenter
  Arbetsmiljöverket har tecknat överenskommelse med Statens servicecenter avseende lönetjänster.
 • 2018-09-28
  Nils Stenmark – åretseffektiviseringshjälte 2018

  Närmare trehundra personer samlades under årets samverkansdag för att diskutera digitaliseringens möjligheter. Men också hur viktigt det är med samverkan och standardisering för att skapa en effektivare statlig administration. Under dagen applåderade alla Nils Stenmark från Tillväxtverket som blev årets effektiviseringshjälte.
 • 2018-09-21
  Nyutsedda regionchefer bygger Sveriges nya medborgarservice
  I arbetet med att skapa den organisation som ska tillhandahålla lokal statlig service till medborgare och företag har fyra regionchefer utsetts av Statens servicecenter.
Senast uppdaterad: 2019-03-05
Publicerad: 2019-03-05